Herinneringen en evaluaties van ouders na brandwonden bij hun kinderen: een kwalitatieve studie

Auteurs: Marthe R. Egberts, Iris M. Engelhard, Alette E. E. de Jong, Helma W. C. Hofland, Rinie Geenen & Nancy E. E. Van Loey.

Originele titel: Parents’ memories and appraisals after pediatric burn injury: A qualitative study

Achtergrond: Het is duidelijk vastgesteld dat brandwonden bij kinderen kunnen leiden tot posttraumatische stress symptomen bij hun ouders. De inhoud van de herinneringen en evaluaties van ouders kunnen aantonen welke traumatische gebeurtenissen aandacht nodig hebben.
Doel: De doelstelling is om de klinische praktijk te informeren. Het doel van de studie was om de (intrusieve) herinneringen, evaluaties en geassocieerde emoties over de verwonding, de ziekenhuisopname en de gevolgen hiervan te onderzoeken.
Methode: Ongeveer drie tot zes maanden na het brandincident werden er semigestructureerd interviews afgenomen bij ouders van 18 kinderen (0-16 jaar oud) die op waren genomen in een ziekenhuis vanwege brandwonden. Er is een thematische analyse gedaan om thema’s te identificeren.
Resultaten: Een gevoel van extern of intern gevaar was een centraal element in de herinneringen en evaluaties van ouders. Intrusieve herinneringen waren voornamelijk gerelateerd aan het ongeluk en de eerste hulp (bv. het gevaar van de verwonding), terwijl de herinneringen van de ouders aan het lijden van het kind emotioneel waren zonder intrusief karakter. Latere evaluaties bestonden uit: negatieve evaluaties over de verhoogde kwetsbaarheid van een kind, de verantwoordelijkheid van jezelf of de ander, het langdurig lijden en (risico op) permanente schade bij het kind en evaluaties over een positieve uitkomst en herstel. Angst, verdriet, schuld en opluchting waren veel gerapporteerde emoties in de context van de herinneringen en evaluaties.
Conclusies: Deze studie biedt inzicht in de traumatische aard van brandwonden bij kinderen vanuit het perspectief van ouder en geeft aanwijzingen voor het leveren van trauma-geïnformeerde (na)zorg.

Kernwoorden: evaluaties, brandwonden, emoties, ouders, trauma, kwalitatieve analyse

Citatie: Marthe R. Egberts, Iris M. Engelhard, Alette E. E. de Jong, Helma W. C. Hofland, Rinie Geenen & Nancy E. E. Van Loey (2019) Parents’ memories and appraisals after paediatric burn injury: a qualitative study, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1615346

Vertaling door Chris Hoeboer

Geaccepteerd voor publicatie op 27 april 2019, online gepubliceerd op 3 juni 2019.

© 2022 NTVP - All Rights Reserved