Herdenken, emoties en verwerking

Titel onderzoek

Herdenken, emoties en verwerking

Omschrijving 

Helpt herdenken bij het verwerken van schokkende en nare ervaringen of kan het ook een negatief effect op oorlogsgetroffenen hebben? En welke kracht wordt ontleend aan collectief herdenken, bijvoorbeeld van de Tweede Wereldoorlog (WOII), tijdens de Dodenherdenking in Nederland?

Middels een review van internationale literatuur, interviews, en een quasi experimentele studie wordt onderzoek gedaan naar de impact van herdenken. Kinderen en jongeren (10-18 jaar), oorlogsgetroffenen (WOII getroffenen, veteranen en vluchtelingen), en mensen met posttraumatische stress (PTSS) klachten als gevolg van oorlogservaringen, krijgen in dit onderzoek specifiek aandacht.

Samenwerkingspartners

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Nationaal Comité 4 en 5 mei en Universiteit Utrecht

Hoofdonderzoekers

Bertine Mitima-Verloop, MSc, psycholoog en promovenda, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
Prof. dr. Trudy Mooren, klinisch psycholoog, Universiteit Utrecht en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
Prof. dr. Paul Boelen, klinisch psycholoog, Universiteit Utrecht en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Looptijd

December 2016 – December 2020

Nederlandstalige onderzoeksrapporten en een review artikel zijn reeds gepubliceerd. Er wordt nu gewerkt aan verschillende wetenschappelijke publicaties en verdere implementatie van de resultaten.

Website/link, evt. uitnodiging deelname

www.oorlog.arq.org/nl/beleidsonderzoek/publicaties/constant-en-beweging-vorm-en-betekenis-van-herdenkingsrituelen

© 2023 NTVP - All Rights Reserved