Haalbaarheid van EMDR voor posttraumatische stress stoornis in patiënten met persoonlijkheidsstoornissen: een pilotstudie

Auteurs: Christina W. Slotema, David P. G. van den Berg, Annemieke Driessen, Bobbie Wilhelmus & Ingmar H. A. Franken

Originele titel:  Feasibility of EMDR for posttraumatic stress disorder in patients with personality disorders: a pilot study

Achtergrond: Trauma en posttraumatische stress stoornis (PTSS) komen vaak voor bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Ondanks dat eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) effectief is gebleken voor PTSS is EMDR zelden onderzocht bij patiënten met comorbide PTSS en persoonlijkheidsstoornissen.
Doel: Deze studie had als doel te onderzoeken wat voor veranderingen ontstaan in de ernst van PTSS symptomen, dissociatieve symptomen, insomnia, niet suïcidaal zelfbeschadigend gedrag en auditieve verbale hallucinaties bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen tijdens de behandeling met EMDR.
Methode: Deze ongecontroleerde open haalbaarheidsstudie over EMDR voor PTSS was een toevoeging op de standaard behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen. De uitkomstmaten waren: ernst van de PTSS symptomen, dissociatie, insomnia, niet suïcidaal zelfbeschadigend gedrag en auditieve verbale hallucinaties.
Resultaten: 47 participanten (22 met borderline persoonlijkheidsstoornis, 25 met een andere persoonlijkheidsstoornis) waren geïncludeerd. Een significante afname in de ernst van de PTSS symptomen, dissociatie en insomnia werd waargenomen na de EMDR behandeling (mediaan van 4 sessies) en 40% van de participanten scoorde onder de grens voor de PTSS diagnose. Er zijn geen verschillen gevonden tussen participanten met een borderline persoonlijkheidsstoornis en een andere persoonlijkheidsstoornis. EMDR is door 68% van de participanten voltooid.
Conclusies: De toevoeging van EMDR technieken op de standaard behandeling kan voordelig zijn voor de behandeling van PTSS bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen om PTSS symptomen, dissociatie en insomnia te verminderen. Hoewel een derde van de patiënten de EMDR behandeling niet heeft voltooid waren er geen ernstige complicaties (zoals suïcidaal gedrag of ziekenhuisopnames). Gecontroleerde studies zijn nodig om de validiteit van deze resultaten verder te onderzoeken.

Kernwoorden:Psychotherapie, trauma, dissociatie, niet suïcidaal zelfbeschadigend gedrag, auditieve hallucinaties.

Citatie: Christina W. Slotema, David P. G. van den Berg, Annemieke Driessen, Bobbie Wilhelmus & Ingmar H. A. Franken(2019) Feasibility of EMDR for posttraumatic stress disorder in patients with personality disorders: a pilot study,European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1614822

Vertaling door Chris Hoeboer

Geaccepteerd voor publicatie op 24 april 2019, online gepubliceerd op 23 mei 2019.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved