Grote internationale verschillen kwaliteit van psychosociale nazorg bij rampen

Na rampen komen specifieke geestelijke gezondheidsproblemen zoals posttraumatische stressstoornis en depressies vaker voor. Dit blijkt uit het habilitatieproefschrift van Michel Dückers. Het zijn gezondheidsproblemen die vaker voorkomen in meer welvarende, minder kwetsbare landen. Het vermogen om professionele ondersteuning en zorg te bieden na rampen is daar ook verder ontwikkeld. In zijn boek “On the relativity of the mental health consequences of disasters” brengt hij meerdere studies samen en gaat in op de onderlinge samenhang.

Kijk op de website van het Arq kenniscentrum Impact voor meer informatie.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved