GGZ Standaarden: Zwakbegaafdheid of lichte verstandelijke beperking in de ggz-praktijk

Bron: GGZ Standaarden

Zo’n 15% van de mensen in Nederland scoort een IQ onder de 85. Het grootste deel van deze groep (13,6%, dat zijn 2,4 miljoen mensen) heeft een IQ tussen 70 en 85. Dat noemen we zwakbegaafd. Iets meer dan 2% van de Nederlandse bevolking heeft een lichte verstandelijke beperking. Door onvoldoende kennis over de zorg en behandeling voor deze kwetsbare doelgroep is het voor deze patiënten vaak extra lastig om passende zorg te krijgen. Wat kun je als professional doen wanneer je weet of een vermoeden hebt dat je patiënt zwakbegaafd of licht verstandelijk beperkt is?

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved