GGZ Standaard cultuursensitieve diagnostiek

Bron: GGZ Standaarden

Ondersteunend aan de processen van diagnostiek en monitoring worden vaak instrumenten ingezet. Over de validiteit ervan bij toepassing bij mensen met een migratieachtergrond en/of laaggeletterden is vaak nog (te) weinig bekend. Een cultuursensitieve benadering is nodig om diagnostiek en monitoring op een juiste manier aan te pakken. Deze werkkaart ondersteunt de professional bij een cultuursensitieve benadering van de patiënt.

Lees meer…

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved