Gevolgen van een traumatische bevallingservaring

Titel onderzoek
Gevolgen van een traumatische bevallingservaring

Omschrijving 
Dit onderzoek richt zich op de zwangerschap en bevalling die volgen op een traumatische bevallingservaring. Kwalitatieve en kwantitatieve data wordt verzameld door middel van een online enquête: een eenmalige vragenlijst (met zowel open als gesloten vragen) wordt uitgezet op social media onder vrouwen met een traumatische bevallingservaring. Deze data wordt gebruikt om te onderzoeken hoe de eerdere traumatische bevalling gerelateerd is aan de daaropvolgende volgende zwangerschap en bevalling. Hierdoor hopen we o.a. te identificeren welke coping mechanismes tijdens de zwangerschap (volgend op een traumatische bevallingservaring) kunnen bijdragen aan een positievere bevallingservaring.
Het onderzoek is geïnitieerd door de CAPTURE groep van de afdeling Gynaecologie en Verloskunde van OLVG-Oost, in samenwerking met Annaleena Holopainen, Research Master student aan de VU Amsterdam.

Onderzoekers
MA. A. Holopainen, Dr. M.G. van Pampus, Dr. C.A.I. Stramrood, Drs. M. Hollander, Prof. Dr. Carlo Schuengel

Looptijd
Februari 2018 – Juni 2018

Contact
Dr. M.G. van Pampus, m.g.vanpampus@olvg.nl

Website
http://traumatischebevalling.nl
http://capture-group.nl

© 2021 NTVP - All Rights Reserved