Gelijkheidsverklaring

Sinds de dood van George Floyd, staan mensen overal ter wereld op tegen racisme en ongelijkheid. Ook in Nederland speelt racisme een rol in de samenleving en moet men actief samenwerken om ongelijkheid tegen te gaan. Om te onderschrijven dat wij als vereniging hierin ook een verantwoordelijkheid hebben, hebben wij een gelijkheidsverklaring opgenomen op onze website.

De NtVP erkent dat racisme en discriminatie in de samenleving het psychische welzijn beïnvloeden en wijst alle vormen van racisme en discriminatie af. De NtVP staat ervoor dat ieder individu goede zorg op maat behoeft in het voorkomen, signaleren en behandelen van psychotraumaklachten ongeacht afkomst, sekse, etniciteit, geloof, seksuele oriëntatie. Om zorg op maat te kunnen leveren is het van belang dat zorgverleners zich bewust zijn van de gevolgen van alle vormen van discriminatie op het individu. De NtVP ziet het daarom als een voorwaarde voor goede zorg dat zorgverleners zich bewust zijn van eigen onbewuste (voor)oordelen, gedachtenpatronen, gedragingen en overdrachtsfenomenen met betrekking tot diversiteit. De NtVP streeft diversiteit en inclusie in al haar geledingen na. In het bestuur is een portefeuille Diversiteit gereserveerd. Er is een Special Interest Group voor Culturele Diversiteit.

De NtVP onderschrijft dat:

  • Behandelaren zich bewust zijn van de invloed van racisme en discriminatie op de gevolgen van psychotrauma.
  • Onderzoekers zich bewust zijn van de diversiteit van de onderzoekspopulatie.
  • Opleiders zich bewust zijn van kwalijke gevolgen van racisme en discriminatie en aan deze gevolgen aandacht besteden in de opleidingen.

CategoryNB-Jul20, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved