Gefaseerde traumabehandeling versus directe traumagerichte behandeling bij adolescenten met PTSS

Onder wetenschappers en clinici is discussie ontstaan over de behandeling van adolescenten met posttraumatische stressklachten t.g.v. meervoudige interpersoonlijke traumatisering. Enerzijds zijn er vakgenoten die pleiten voor een gefaseerde traumabehandeling, waarbij een fase van stabilisatie voorafgaat aan traumaverwerking. Anderzijds zijn er vakgenoten die pleiten voor directe traumagerichte behandeling. Bij Karakter wordt getracht een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan deze discussie door een RCT uit te voeren waarin een gefaseerde traumabehandeling wordt vergeleken met een traumagerichte behandeling. In de eerste conditie krijgen jongeren een gefaseerde traumabehandeling bestaande uit 12 sessies STAIR-adolescenten (stabilisatieprotocol) gevolgd door 12 sessies EMDR. In de tweede conditie krijgen jongeren 12 sessies EMDR, zonder een fase van stabilisatie.

Middels het onderzoek wordt nagegaan of een gefaseerde traumabehandeling bij adolescenten noodzakelijk is en/of een meerwaarde heeft voorafgaand aan traumagerichte behandeling. Tevens hopen onderzoekers op basis van patiëntfactoren het behandelbeloop en behandelresultaat in de genoemde condities beter te kunnen voorspellen.

Hoofdonderzoeker(s): Rik Knipschild (Karakter), Ad de Jongh (UvA), Iva Bicanic (Landelijk Psychotraumacentrum en Centra voor Seksueel Geweld), Helen Klip (Karakter), Wouter Groen (Karakter en Donders Institute for Cognitive Neuroscience), Doenja van Leeuwaarden, Els Kors, Harmien Koopmans, Karien Kroeze en Kristel Bijen (Karakter)
Looptijd 2016-2020
Meer informatie: Mocht u interesse hebben, neemt u dan contact op met Rik Knipschild (r.knipschild@karakter.com)

© 2021 NTVP - All Rights Reserved