Gefaseerde behandeling versus directe traumagerichte behandeling bij patiënten met Complexe PTSS

Al geruime tijd is er (inter)nationale discussie over de behandeling van patiënten met zogenaamde Complexe PTSS. Moeten deze patiënten ‘gefaseerd’ behandeld worden (traumagerichte behandeling voorafgegaan door een stabilisatiefase) of kan directe traumabehandeling net zo goed? Op deze vraag hopen we een antwoord te vinden met deze studie.

Patiënten met (Complexe) PTSS, als gevolg van het herhaald seksueel misbruik of herhaalde mishandeling in de kindertijd, worden at random over twee condities verdeeld. In de eerste conditie krijgen ze gefaseerde behandeling aangeboden (Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation, STAIR, gevolgd door EMDR). In de tweede conditie krijgen ze in evenveel sessies EMDR, maar geen stabilisatie vooraf aangeboden. Op deze manier hopen we antwoord te vinden op de vraag of een gefaseerde behandeling meerwaarde heeft boven alleen een direct traumagerichte behandeling. Ook wordt onderzocht welke patiëntfactoren een goed, dan wel minder goed, behandelresultaat (o.a. drop-out) voorspellen.

Hoofdonderzoeker(s): Noortje van Vliet (Dimence), Rafaële Huntjens (RUG), Ad de Jongh (UvA)
Looptijd: 2015-2019
Meer informatie: Mocht u interesse hebben, neemt u dan contact op met Noortje van Vliet (n.vanvliet@dimence.nl).

© 2022 NTVP - All Rights Reserved