Geestelijke verzorging in de psychotraumazorg; een plaatsverkenning

Tijdschrift voor Psychiatrie

G.E. Smid &  G. Jacobs

Abstract

Achtergrond: De zorg voor mensen met trauma- en stressorgerelateerde stoornissen is multidisciplinair georganiseerd. De plaats van geestelijke verzorging in multidisciplinaire psychotraumazorg is onderbelicht.

Doel: Verkennen van de plaats van geestelijke verzorging bij psychotrauma, moreel trauma, rouw, palliatieve en multiculturele zorg, in de tijd ten opzichte van blootstelling aan potentieel traumatische gebeurtenissen en tussen andere disciplines als basis voor een multidisciplinair samenwerkingsmodel.

Methode: Inventariseren en bespreken van de plaats van geestelijke verzorging in de literatuur en in zorgstandaarden en richtlijnen voor trauma- en stressorgerelateerde stoornissen.

Resultaten: Geestelijke verzorging kan betekenisgeving ondersteunen en bijdragen aan herstel van verbondenheid bij mensen met risico op psychotrauma, moreel trauma en traumatische rouw en is toenemend beschikbaar voor ontvangers van palliatieve en multiculturele zorg. De meeste richtlijnen voor psychotraumazorg bevelen de beschikbaarheid
van geestelijke verzorging aan ofwel onderzoek naar de effectiviteit van complementaire existentiële, spirituele of betekenisgevende interventies.

Conclusie: Traumatische stressoren vormen grenssituaties waarbij betekenisgeving, existentiële en morele oriëntatie bij uitstek op het spel staan. Inzet van geestelijke verzorging kan betekenisgeving ondersteunen en verbondenheid herstellen en daarmee potentieel bijdragen aan het voorkomen van als traumatisch ervaren blootstelling aan stressoren, langdurige klachten na blootstelling en verergering van chronische psychotraumaklachten.

Lees meer…

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved