Geen gen-door-omgeving interactie tussen BDNF Val66Met polymorfisme en kindermishandeling op angstsensitiviteit in een steekproef van adolescenten met een gemengd ras

Auteurs: Lindi Martin, Sian Megan Joanna Hemmings, Martin Kidd & Soraya Seedat

Originele titel: No gene-by-environment interaction of BDNF Val66Met polymorphism and childhood maltreatment on anxiety sensitivity in a mixed race adolescent sample

Achtergrond: Angststoornissen in jeugdigen zijn te wijten aan verschillende oorzakelijke mechanismen, bestaande uit biologische kwetsbaarheden zoals genen en temparament en ongunstige invloeden vanuit de omgeving, zoals kindermishandeling (KM).
Doel: een gen-omgeving (G x O) interactie studie was uitgevoerd om het interactie-effect te onderzoeken van BDNF Val66Met polymorfisme en KM op de kwetsbaarheid voor het vergroten van angstsensitiviteit (AS) in een steekproef van adolescenten met een gemengd ras.
Methode: Voor de participanten (n=308, gemiddelde leeftijd: 15.8 jaar) die allen middelbare schoolscholieren waren en vragenlijsten voor AS en KM hebben ingevuld, werd het genotype bepaald van BDNF Val66Met polymorfisme. Hiërarchische multipele regressieanalyse werd uitgevoerd om de invloed van G x O op AS te meten. Leeftijd en geslacht werden opgenomen in de modellen als covariaten omdat leeftijd signficant gerelateerd was aan de AS totaalscore (p<0.05) en vrouwen significant hogere AS scores hadden dan mannen (p<0.05).
Resultaten: Een hoofdeffect van KM op AS was aanwezig (p<0.05), echter geen hoofdeffect van BDNF genotype op AS was zichtbaar (p<0.05).
Conclusies: Onze resultaten suggereren dat KM geen modererende rol heeft in de relatie tussen het BDNF Val66Met genotype en toenames in het risico op angst-gerelateerde fenotypes, zoals AS.  Gezien de exploratieve aard van deze studie behoeven de bevindingen replicatie in grotere steekproeven waarbij rekening wordt gehouden met populatiestratificatie om de rol van BDNF Val66Met en KM in AS bij adolescenten met gemengd ras verder te onderzoeken.

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

APA citatie: Martin, L., Hemmings, S. M. J., Kidd, M., & Seedat, S. (2018). No gene-by-environment interaction of BDNF Val66Met polymorphism and childhood maltreatment on anxiety sensitivity in a mixed race adolescent sample.European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1472987. doi:10.1080/20008198.2018.1472987

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 20 april 2018 en online gepubliceerd op 22 mei 2018.

© 2022 NTVP - All Rights Reserved