Gecompliceerde rouw en posttraumatische stress symptoomprofielen bij nabestaanden die een aardbeving hebben overleefd: Een latente klassenanalyse

Auteurs: Maarten C. Eisma, Lonneke I. M. Lenferink, Amy Y. M. Chow, Cecilia L. W. Chan & Jie Li

Originele titel: Complicated grief and posttraumatic stress symptom profiles in bereaved earthquake survivors: A latent class analysis

Achtergrond: Studies naar mentale gezondheid na rampen hebben zich met name gericht op posttraumatische stressstoornis (PTSS), maar ernstige, langdurige en verstoorde rouw (gecompliceerde rouw, GR) blijkt ook relevant.

Doel: De huidige studie onderzoekt symptoomprofielen van PTSS en GR bij nabestaanden van de Sichuan aardbeving één jaar na de ramp.

Methoden: Zelf-rapportage instrumenten voor demografische, ramp-, en verlies-gerelateerde karakteristieken en symptomen van PTSS en GR werden afgenomen bij 803 overlevenden (63% vrouw, gemiddelde leeftijd = 46.7 jaar). Latente klassenanalyse (LKA) werd uitgevoerd om subgroepen van mensen met verschillende PTSS en GR symptoomprofielen te identificeren.

Resultaten: De LKA toonde aan dat een vijf klassenoplossing de beste fit vertoonde, bestaande uit een GR klas met lage PTSS en hoge GR (N = 208), een gecombineerde klas met hoge PTSS en hoge GR (N = 205), een klas met lage PTSS en gedeeltelijk GR (N = 145), een klas met gedeeltelijk PTSS en GR (N = 136) en een veerkrachtige klas met lage PTSS en GR (N = 108). Vrouw zijn (vs. man), verliezen van een kind of partner (vs. overig), gewond zijn (vs. niet gewond) en/of hebben van een vermist familielid (vs. niet vermist) voorspeelde toewijzing aan de GR klas vergeleken met de andere klassen.

Conclusies: GR blijkt een uniek gevolg te zijn van rampen die gepaard gaan met vele doden en gewonden. Rampoverlevenden zouden gescreend moeten worden voor GR en de geschikte psychologische behandeling geboden moeten worden.

Kernwoorden: langdurige rouwstoornis, persisterende complexe rouwstoornis, overlijden, trauma, Wenchuan aardbeving

APA citatie: Eisma, M. C., Lenferink, L. I. M., Chow, A. Y. M., Chan, C. L. W., & Li, J. (2019). Complicated grief and post-traumatic stress symptom profiles in bereaved earthquake survivors: A latent class analysis. European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1558707. doi:10.1080/20008198.2018.1558707

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 1 december 2018, online gepubliceerd op 15 januari 2019.

© 2021 NTVP - All Rights Reserved