FAMILIES IN THE FRONTLINE 2.0

Titel onderzoek: FAMILIES IN THE FRONTLINE 2.0

 Omschrijving:Evaluatie van After Deployment Adaptive Parenting Tools (ADAPT) voor veteranen en hun familie.

ADAPT is een programma voor ouders met als doel opvoedvaardigheden en emotieregulatie te verbeteren, waarbij ook het functioneren van de familie en het aanpassingsvermogen van het kind bevorderd  wordt. Het groepsprogramma bestaat uit 14 wekelijkse sessies van 2 uur, waarin 5-10 veteranen echtparen deelnemen.

Het belangrijkste doel van de studie is om het effect van ADAPT te onderzoeken vs TAU op het functioneren van veteranen families, zoals gerapporteerd door de veteraan. Hiervoor wordt de SCORE-15 gebruikt. TAU bestaat uit traumagerichte therapie (EMDR, TF-CBT, NET), ondersteunende counseling (individueel of in groepen) en behandeling met medicijnen. TAU is individueel gericht, terwijl ADAPT systeemgericht is. De onderzoekspopulatie bestaat uit ouders (leeftijd boven de 18 jaar) met tenminste 1 thuiswonend kind (leeftijd 4-12 jaar) en waarvan 1 ouder werk heeft. Kinderen nemen niet deel aan de studie.

Financiering: RZO/defensie

Hoofdonderzoeker: Elisa van Ee.

Onderzoeker: Peter Janssen.

Promotor: Prof. dr. I. Komproe en co-promotor: dr. Elisa van Ee.

Looptijd:

September 2017 tot juli 2022.

© 2022 NTVP - All Rights Reserved