Families in the frontline 1.0, An Evaluation Study of Multi-Family Therapy for Veteran Families

Titel onderzoek: Families in the frontline 1.0, An Evaluation Study of Multi-Family Therapy for Veteran Families

Omschrijving: De negatieve invloed van PTSS en in het bijzonder werk-gerelateerde PTSS op familierelaties is algemeen bekend. Interventies die ontwikkeld zijn voor veteranen en hun families zijn echter nieuw en onvoldoende onderzocht. MFT is een uitgebreide groepsinterventie voor families met kinderen met als doel gedragsverandering te bereiken bij familieleden door interactiepatronen te veranderen. MFT wordt veel toegepast en beschouwd als ‘good practice’.

Het doel van deze studie is om het effect van Multi-familie therapie (MFT) versus treatment as usual (TAU) te onderzoeken, zoals gerapporteerd door de veteraan na de behandeling. Hierbij wordt de SCORE-15 gebruikt. TAU bestaat uit trauma-gerichte therapie (individueel of in groepen). TAU is individueel gericht, terwijl MFT systeemgericht is.

De studie wordt uitgevoerd op 3 locaties (Psychotraumacentrum (PTC), GGZ Drenthe en Centrum ’45).  Onderzoekspopulatie: ouders (ouder dan 18 jaar) met tenminste 1 kind thuiswonend, waarvan 1 ouder werk heeft, en waarbij de familieproblemen hun oorsprong hebben in het werk.

Financiering: RZO/defensie

Hoofdonderzoeker: Elisa van Ee.

Onderzoeker: Peter Janssen, Promotor: Prof. dr. I. Komproe en co-promotor: dr. Elisa van Ee.

Looptijd: September 2017 tot juli 2022.

© 2022 NTVP - All Rights Reserved