Externe betrekkingen

De ESTSS breidt uit: Een Finse én Israëlische vereniging is in oprichting en zij scharen zich onder de paraplu van de ESTSS. Gestaag krijgt binnen de ESTSS de omschrijving van, een door de vereniging gedragen, set criteria voor psychotraumatologie vorm. Deze tekst is na jaren soebatten geaccordeerd door de aangesloten verenigingen. De DeGPT (Duitstalige partner) heeft haar programma voor accreditatie voorgelegd aan een daarvoor ingerichte commissie van de ESTSS. Punten en komma’s worden nog geplaatst en dan valt de tekst op de ESTSS site te lezen.

In Nederland zijn de Zorgstandaarden Psychotrauma- en Stressorgerelateerde stoornissen en recentelijk ook Dissociatieve stoornissen ter autorisatie voorgelegd aan beroepsverenigingen die met de onderwerpen van doen hebben, waaronder de NtVP. Deze zorgstandaarden zullen, na jarenlange voorbereiding, ook op gerede termijn beschikbaar komen via de website van AKWA (zie: https://akwaggz.nl).

CategoryNB-Apr20, Nieuwsbrief
© 2022 NTVP - All Rights Reserved