Externe betrekkingen

Het Algemeen Bestuur van de NtVP heeft in haar laatste vergadering van 28 september de Zorgstandaard Psychotrauma en Stressorgerelateerde Stoornissen geautoriseerd. Daar is jaren voorbereiding aan vooraf gegaan. Op sommige punten is verbetering nog altijd mogelijk, maar we vertrouwen erop dat dit in een volgende revisieronde aan de orde komt. Nu ligt de Zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen voor. Beide teksten zijn door AKWA voorbereid in samenwerking met werkgroepen van bij het onderwerp betrokken professionals en ervaringsdeskundigen. Met Zinnige Zorg Nederland onderhouden we contact over de portefeuille Psychotrauma. Zinnige Zorg heeft berekend dat slechts ongeveer eenderde van hulpvragers traumagerichte (evidence-based) behandeling krijgt. Als NtVP denken we graag mee dit te verbeteren.

Externe betrekkingen worden natuurlijk ook onderhouden met het Europese netwerk, de ESTSS. Binnen dit gremium is besloten het twee-jaarlijkse congres niet het komende jaar te houden – maar vooralsnog een jaar later. In plaats daarvan zal een online event rond COVID-19 expertise en onderzoek worden georganiseerd. Vanuit het bestuur gaat Marloes Eidhof helpen bij de organisatie hiervan.

CategoryNB-Okt20, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved