Exploreren van veerkrachtmodellen in een steekproef van militairen en veteranen blootgesteld aan geweld: Een vergelijking en beschouwing

Auteurs: Christina M. Sheerin, Kelcey J. Stratton, Ananda B. Amstadter, The VA Mid-Atlantic Mental Illness Research, Education, Clinical Center (MIRECC) Workgroup, and Scott D. McDonald

Originele titel: Exploring Resilience Models in a Sample of Combat-Exposed Military Service Members and Veterans: A Comparison and Commentary

Achtergrond: De term veerkracht wordt gebruikt op verschillende manieren in het veld van mentale gezondheid, wat leidt tot verschillende perspectieven op wat een veerkrachtige reactie inhoudt en leidt tot verschillende bevindingen met betrekking tot de prevalentie ervan na trauma.
Doel: Om te illustreren wat de impact is van verschillende definities op ons begrip en prevalentie van veerkracht, vergeleken wij verschillende definities van veerkracht (afwezigheid van PTSS, afwezigheid van een diagnose van huidige mentale gezondheid, afwezigheid van algemene psychologische stress en een alternatieve trauma belasting-veerkracht discrepantie model van het verschil tussen daadwerkelijke en verwachte stress gegeven blootstelling aan trauma gedurende de levensloop) binnen een steekproef van militairen en veteranen blootgesteld aan geweld.
Methode: In deze aan geweld-blootgestelde steekproef (N = 849), van wie ongeveer de helft op zoek was naar behandeling, werd de mate van veerkracht bepaald voor alle modellen. De kappa coëfficiënt werd gebruikt om de overeenkomst en sterkte van het verband tussen de modellen te bepalen, en t-toetsen bepaalden de associaties van de modellen met een zelfrapportage instrument over veerkracht.
Resultaten: Prevalentiecijfers varieerden van 43.7%, 30.7%, 87.4%, en 50.1% tussen de vier modellen, respectievelijk. Overeenstemmingsanalyses gaven aan dat 25.7% (n = 218) werd beschouwd als veerkrachtig door alle vier modellen (kappa = .40, p < .001). Correlaties tussen modellen en zelf-gerapporteerde veerkracht was sterk, maar overlapten niet compleet.
Conclusies: De discussie legt de nadruk op theoretische overwegingen aangaande de impact van verschillende definities en methodologieën van classificaties van veerkracht, legt de link tussen huidige bevindingen en een systeem-gebaseerd perspectief en eindigt met suggesties voor toekomstige onderzoek naar veerkracht.

Kernwoorden: Veerkracht, psychologisch, veteranen, stress stoornissen, post-traumatisch, blootstelling aan geweld op uitzending

APA citatie: Stratton, K. J., Amstadter, A. B., Education, Clinical Center (MIRECC) Workgroup,The V.A.Mid-Atlantic Mental Illness Research, & McDonald, S. D. (2018). Exploring resilience models in a sample of combat-exposed military service members and veterans: A comparison and commentary AU – sheerin, christina M. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1486121. doi:10.1080/20008198.2018.1486121

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 14 mei 2018, online gepubliceerd op 2 juli 2018

© 2023 NTVP - All Rights Reserved