Cognitieve Verwerkingstherapie (CVT) via Skype aan veteranen met PTSS

Auteurs: Rachel Ashwick, David Turgoose & Dominic Murphy

Originele titel: Exploring the acceptability of delivering Cognitive Processing Therapy (CPT) to UK veterans with PTSD over Skype: A qualitative study.

Achtergrond. Onderzoek toont aan dat veteranen met mentale gezondheidsproblemen terughoudend zijn om therapie te volgen vanwege een aantal praktische en psychologische barrières. Tele-therapie is voorgesteld als een alternatieve methode om therapie aan te bieden om te garanderen dat moeilijk te bereiken groepen de hulp ontvangen die zij nodig hebben.
Doel. Deze studie had als doel de accepteerbaarheid te exploreren van het gebruik van tele-therapie voor behandeling van PTSS in een steekproef van veteranen uit het VK.
Methoden. 16 participanten die tele-therapie voor PTSS hebben gevolgd werden gecontacteerd na afloop van hun behandeling, inclusief diegene die niet de gehele behandeling hebben afgerond. Semigestructureerde kwalitatieve interviews werden uitgevoerd en de transcripten werden geanalyseerd door gebruik te maken van thematische analyse.
Resultaten. Vijf hoofdthema’s kwamen naar voren: Effect van jouw eigen omgeving, Belang van goede therapeutische relaties, Technische en praktische zaken, Persoonlijke verantwoordelijkheid en Meten van verandering. Effect van jouw eigen omgeving werd beschreven met subthema’s van controle over jouw eigen omgeving, gebrek aan ondersteuning tussen sessies en terugkomen naar realiteit. Het belang van een goede therapeutische relatie bestond uit een naam aan een gezicht geven, onpersoonlijk gevoel en niet anders dan in de kamer zijn. Technische en praktische zaken hadden betrekking op dat goede voorbereiding belangrijk is, de flexibiliteit van Skype, technische aspecten en lengte en timing van een sessie. Persoonlijke verantwoordelijkheid had te maken met de tijd en ruimte vinden, zorgen voor aanwezigheid en betrokkenheid en voorwaarts bewegen. Meten van verandering illustreerde eerdere negatieve ervaringen met therapie, verbeteren van zelf-erkenning en in toom houden van symptomen.
Discussie. Tele-therapie bleek acceptabel te zijn binnen deze steekproef van veteranen waarbij velen in het algemeen positieve ervaringen en verbetering van hun gezondheid rapporteerden. Toekomstig onderzoek is nodig om een meer ondersteunende omgeving tijdens en na therapie te bevorderen.

Kernwoorden: Accepteerbaarheid; Skype: PTSS; telemedicine; posttraumatische stress stoornis; veteranen.

Citatie: Rachel Ashwick, David Turgoose & Dominic Murphy (2019) Exploring the acceptability of delivering Cognitive Processing Therapy (CPT) to UK veterans with PTSD over Skype: a qualitative study, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1573128

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 15 januari 2019, online gepubliceerd op 4 februari 2019.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved