Executief functioneren in kinderen met PTSS

Titel onderzoek
Executief functioneren in kinderen met PTSS

Omschrijving 
Traumatische ervaringen lijken een effect te hebben op executieve functies zoals selectieve aandacht, inhibitie, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit. Dit zou vooral een probleem zijn bij trauma’s in de kindertijd, omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Met name de prefrontaal cortex is nog onderontwikkeld, en juist dat gebied wordt geassocieerd met executieve functies. In 2 studies wordt de samenhang onderzocht tussen trauma en PTSS en executief functioneren bij kinderen en jongeren (12-18 jaar). Ook wordt bekeken of het executief functioneren verbeterd na een trauma-gerichte behandeling (EMDR). Dit project is een samenwerking tussen GGZ centraal en de Universiteit Utrecht.

Hoofdonderzoekers: Jitske van der Bij, Barbara Montagne, Muriel Hagenaars

Looptijd: 2017 – 2019

© 2022 NTVP - All Rights Reserved