Evalueren van web-based cognitief-affectief herstel bij recente trauma overlevenden: Studie rationale en protocol

Auteurs: Naomi B. Fine, Michal Achituv, Amit Etkin, Ofer Merin & Arieh Y. Shalev

Originele titel: Evaluating Web-based Cognitive-affective Remediation in Recent Trauma Survivors: Study Rationale and Protocol

Achtergrond: De onmiddellijke nasleep van een traumatische gebeurtenis is een periode van toename in neurale plasticiteit, waarbij sommige overlevenden achterblijven met een posttraumatische stressstoornis (PTSS), terwijl anderen herstellen. Bewijs wijst uit dat beperkingen in emotionele reactiviteit, emotieregulatie en bredere executieve functies sterk bijdragen aan PTSS. Nieuw bewijs suggereert ook dat neurale mechanismen die onderliggend zijn aan deze functies plastisch blijven in de volwassenheid en dat gericht her-trainen van deze systemen hun efficiëntie kunnen vergroten en de kans op het ontwikkelen van PTSS kunnen reduceren. Het uitvoeren van gerichte cognitieve herstel training kort na blootstelling aan trauma is een enorme uitdaging. Dit werk beschrijft een studie opzet waarbij deze uitdaging wordt aangegaan. De studie evalueert de directe effecten van cognitieve herstel training op neurocognitieve mechanismen die hypothetisch onderliggend zijn aan PTSS en het indirecte effect van deze interventie op opkomende PTSS symptomen.
Methode: We beschrijven een studie rationale, opzet en methodologische keuzes aangaande (a) werving van deelnemers; (b) implementatie en management van een dagelijkse zelf in te vullen web-based interventie; (c) betrouwbare, vroegtijdige screening en beoordeling van behandeling van overlevenden die in aanmerking komen; en (d) definiëren van controle condities en uitkomstmaten. De rationale wordt door ons uiteengezet van de gemaakte keuzes aangaande steekproef, timing van interventie, metingen, monitoring van trouwheid van de deelnemers aan het protocol en manieren waarop betrouwbaarheid van de interviewers wordt geharmoniseerd en gewaarborgd en beperken van eventuele burnout door herhaaldelijk contact met recent getraumatiseerde overlevenden.
Conclusie: Vroege web-based interventies gericht op oorzakelijke mechanismen van PTSS kunnen worden aangepast naar aanleiding van het model gepresenteerd in dit artikel.

Trefwoorden: post-traumatische stress stoornis, cognitief-affectief herstel, neuroplasticiteit, executieve functie, emotie bias, emotieregulatie

APA formaat citatie: Fine, N. B., Achituv, M., Etkin, A., Merin, O., & Shalev, A. Y. (2018). Evaluating web-based cognitive-affective remediation in recent trauma survivors: Study rationale and protocol. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1442602. doi:10.1080/20008198.2018.1442602

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 7 februari 2018 en online gepubliceerd op 5 maart 2018.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved