Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed vrij toegankelijk interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift en maakt onderdeel uit van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS).

Het doel van het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is om geleerden, behandelaars en onderzoekers te betrekken bij de essentiële vraagstukken over de gevolgen van stress en trauma. Het Journal richt zich niet enkel tot de posttraumatische stressstoornis (PTSS) maar probeert ook andere stoornissen gerelateerd aan het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis te begrijpen, zoals depressieve stoornissen, middelenmisbruik, burn-out en neurobiologische of fysieke gevolgen. Met behulp van de nieuwste onderzoeken of klinische ervaringen op deze gebieden wordt spectrumbreed bijgedragen aan het voorkomen en behandelen van psychotraumagerelateerde klachten en stoornissen. Het European Journal of Psychotraumatology deelt de missie van de ESTSS om wetenschappelijke kennis over traumatische stress te verbeteren en te verspreiden. Papers kunnen bijvoorbeeld gaan over individuele gebeurtenissen, herhaald of chronisch (complex) trauma, grootschalige rampen of geweld.

De directe samenwerking van de NtVP met het internationaal netwerk via de Europese psychotrauma vereniging (ESTSS) en het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) stelt ons in staat deze kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken. De NtVP vertaalt daarom sinds het najaar van 2017 de abstracts van onderzoeken die recent gepubliceerd zijn in de EJPT.

Gegeven het feit dat rampen een aanzienlijk risico vormen voor het verlies van bronnen, was het doel van deze studie om de dynamische relatie tussen de verandering in verschillende niveaus van bronnen en de verandering in psychosociaal functioneren te bestuderen.

De doelen van deze studie waren het inschatten van de lifetime en 12-maands prevalentie van blootstelling aan potentieel traumatische gebeurtenissen (PTEs) in jonge mannen in Zwitserland en om de factoren en geestelijke gezondheidsuitkomsten vast te stellen die geassocieerd zijn aan zulke gebeurtenissen. 

Intrusieve herbeleving is een kernsystoom van Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Volgens vooraanstaande modellen van intrusieve fenomenen, zijn intrusieve herinneringen het gevolg van verslechteringen in de efficiëntie van de werkgeheugencapiciteit (WGC), om precies te zijn in proactieve interferentiecontrole. Toch is hiernaar experimenteel onderzoek schaars. Daarom is het doel van deze studie om de rol van proactieve interferentiecontrole in intrusieve herinneringen experimenteel te onderzoeken.

Het primaire doel van deze studie was het ontwikkelen van een Chinese versie van de ITQ en het beoordelen van de inhoud-, construct- en concurrente validiteit.

Het doel van dit onderzoek was om een vragenlijst samen te stellen en te valideren die stressvolle en traumatische ervaringen tijdens de vlucht vaststelt– evenals een verkorte versie – welke tegelijkertijd informatie verschaft over iemands stressvolle ervaringen alsmede de bestaande risico’s waar vluchtelingen aan blootgesteld worden tijdens hun tocht.

Auteurs: Asle Hoffart, Tomas Formo Langkaas, Tuva Øktedalen en Sverre Urnes Johnson

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2020 NTVP - All Rights Reserved