European Journal of Psychotraumatology week 7 – 2022

In de afgelopen week zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Eén studie onderzocht sekseverschillen in PTSS-symptoomverloop gedurende één jaar na het trauma bij 554 spoedeisende hulp patiënten met ernstig letsel. Hoewel het symptoomverloop grotendeels gelijk was, kwam het herstellende verloop meer voor bij vrouwen, terwijl het vertraagde verloop meer voorkwam bij mannen.

van Zuiden, M., Engel, S., Karchoud, J. F., Wise, T. J., Sijbrandij, M., Mouthaan, J., … & van de Schoot, R. (2022). Sex-differential PTSD symptom trajectories across one year following suspected serious injury. European Journal of Psychotraumatology13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2031593

Een systematische meta-analyse onderzocht de prevalentie van geestelijke gezondheidssymptomen waaronder angst en depressie tijdens de COVID-19 pandemie in de algemene bevolking in Oost-Europa. De gezamenlijke prevalentie van angst en depressie in Oost-Europa was respectievelijk 30% en 27%. 41% van de eerstelijns zorgverleners had last van psychische klachten. Zuidoost-Europa (Balkan) had een lagere prevalentie van symptomen dan de rest van Oost-Europa.

Zhang, S. X., Miller, S. O., Xu, W., Yin, A., Chen, B. Z., Delios, A., … & Chen, J. (2022). Meta-analytic evidence of depression and anxiety in Eastern Europe during the COVID-19 pandemic. European Journal of Psychotraumatology13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2000132

Een andere studie onderzocht drempels bij het verkrijgen en voortzetten van geestelijke gezondheidszorg voor personen met dissociatieve symptomen en dissociatieve stoornissen. De resultaten toonden aan dat de meeste personen met dissociatieve symptomen drempels in de toegang tot en het voortzetten van geestelijke gezondheidszorg rapporteerden. Daarom is het noodzakelijk dat meer clinici worden opgeleid om dissociatie te behandelen en dat verzekeraars en gezondheidszorgsystemen de behoefte aan gespecialiseerde behandelingen voor dissociatie erkennen.

Shae Nester, M.  S.L. Hawkins & B. L. Brand (2022) Barriers to accessing and continuing mental health treatment among individuals with dissociative symptoms, European Journal of Psychotraumatology13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2031594

© 2023 NTVP - All Rights Reserved