European Journal of Psychotraumatology week 6 – 2022

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

In één van deze studies werden de relaties tussen emotionele ontregeling, dissociatie en zelfverwonding onderzocht bij patiënten met een dissociatieve stoornis, en patronen van emotionele ontregelingsproblemen onderzocht bij patiënten met dissociatieve stoornissen met en zonder recente geschiedenis van zelfverwonding. De studie vond dat emotionele ontregeling bij patiënten met dissociatieve stoornissen geassocieerd was met verhoogde dissociatieve symptomen en een grotere goedkeuring van zelfverwonding in de afgelopen zes maanden.

M.S. Nester, B.L. Brand, H.J. Schielke & S. Kumar (2022) An examination of the relations between emotion dysregulation, dissociation, and self-injury among dissociative disorder patients, European Journal of Psychotraumatology, 13, 1, https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2031592

In een tweede studie werd getracht een beter begrip te krijgen van de associatie tussen causale overtuigingen over PTSS en culturele aspecten, evenals andere contextuele en individuele correlaten van causale overtuigingen. De onderzoekers vonden drie soorten causale overtuigingen over posttraumatische stressstoornis. Causale overtuigingen waren gerelateerd aan land van verblijf, geslacht, geestelijke gezondheid, kennis en persoonlijke waarden. De onderzoekers concludeerden dat cultureel klinisch onderzoek contextuele en sociodemografische kenmerken moet omvatten.

C. Meyer, C. Kampisiou, S. Triliva, C. Knaevelsrud & N. Stammel (2022) Lay causal beliefs about PTSD and cultural correlates in five countries,European Journal of Psychotraumatology,13,1, https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2029333

Het doel van een andere studie was om een gemodereerd mediatiemodel te ontwikkelen om te beoordelen of de associatie tussen psychologisch trauma en psychotische symptomen gemedieerd wordt door dissociatie en gemodereerd wordt door ouderlijke mishandeling. Na testen met verschillende variabelen, toonde het gemodereerde mediatiemodel aan dat de associatie tussen laag verraadtrauma en psychotische symptomen werd gemedieerd door dissociatie en gemodereerd door mishandeling van de moeder. Een hoger niveau van maternale mishandeling versterkte het effect van laag verraadtrauma op dissociatie.

D.J. Li, Y.C. Hsieh, C. Chiu, C.H. Lin & L.S. Chou (2022) The moderation of maternal parenting on the association of trauma, dissociation, and psychosis in depressive inpatients, European Journal of Psychotraumatology, 13,1, https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2024974

© 2023 NTVP - All Rights Reserved