European Journal of Psychotraumatology week 48, 2021

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Het doel van één van de studies was om verschillen tussen drie groepen te onderscheiden in een steekproef van moeders en dochters die de genocide van 1994 van Tutsi’s in Rwanda overleefden. Er bleek een significant verschil in traumablootstelling in drie overlevingscategorieën van moeders en dochters. 23% van de moeders en 18,4% van de dochters voldeden aan de criteria voor ernstige depressie, waarbij stedelijke deelnemers twee keer zoveel kans hadden om aan de criteria te voldoen als deelnemers uit landelijke gebieden. Depressie was geassocieerd met blootstelling aan trauma’s en woonplaats in steekproeven van moeders en dochters. Bovendien was depressie van moeders geassocieerd met depressie bij dochters.

Mutuyimana, C., Cassady, C., Sezibera, V., & Nsabimana, E. (2021). Prevalence and associates of depression among rural and urban Rwandan mothers and their daughters 26 years after the 1994 genocide against the Tutsi. European Journal of Psychotraumatology, 12,1. https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2005345

Een andere studie was gericht op het onderzoeken van homogene subgroepen van ICD-11 CPTSS en hun verband met demografische variabelen, traumatische ervaringen en empirisch afgeleide factoren van moeilijkheden in het leven na de migratie bij vluchtelingen. Alleen de factor  ’taalverwerving en -barrières’ en potentieel traumatische ervaringen uit de kindertijd werden geassocieerd met CPTSS.

Schiess-Jokanovic, J., Knefel, M., Kantor, V., Weindl, D., Schäfer, I. & Lueger-Schuster, B. (2021) Complex post-traumatic stress disorder and post-migration living difficulties in traumatised refugees and asylum seekers: the role of language acquisition and barriers, European Journal of Psychotraumatology, 12, 1. https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2001190

Lonneke Lenferink, Marleen van de Munckhof, Jos de Keijser en Paul Boelen onderzochten de factorstructuur van een langdurige rouwstoornis (prolonged grief disorder) volgens DSM-5-TR criteria en DSM-5 PTSS bij mensen die werden geconfronteerd met een traumatisch verlies. De bevindingen ondersteunen dat langdurige rouwstoornis een stoornis is die te onderscheiden is van, maar toch verband houdt met PTSS.

Lenferink, L., van den Munckhof, M., de Keijser, J., & Boelen, P. A. (2021). DSM-5-TR prolonged grief disorder and DSM-5 posttraumatic stress disorder are related, yet distinct: Confirmatory factor analyses in traumatically bereaved people. European Journal of psychotraumatology, 12, 1. https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2000131

In een andere studie werd de klinische bruikbaarheid van de CPTSS (complexe PTSS)-diagnose beschreven. Diagnostische instrumenten bleken een gedegen weergave van het construct te representeren. De opname van CPTSD in de ICD-11 kan mogelijk de toegang tot meer op maat gemaakte behandelingsinterventies vergemakkelijken en bijdragen aan een grotere onderzoeksfocus op aandoeningen die specifiek verband houden met stress.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved