European Journal of Psychotraumatology week 46 & 47 – 2022

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Eén studie bepaalde de effecten van een intensieve traumagerichte behandeling voor PTSS en BPS bij 45 patiënten. De resultaten toonden aan dat de traumagerichte behandeling een haalbare en veilige behandeling bleek voor patiënten met zowel PTSS als BPD.

Kolthof, K. A., Voorendonk, E. M., Van Minnen, A., & De Jongh, A. (2022). Effects of intensive trauma-focused treatment of individuals with both post-traumatic stress disorder and borderline personality disorder. European Journal of Psychotraumatology13(2),  https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2143076.

Een cross-sectionele studie onderzocht de prevalentie van psychologische distress in een studentenpopulatie tijdens de eerste twee lockdowns in verband met de COVID-19 pandemie. Uit de resultaten bleek dat de achtereenvolgende lockdowns een aanzienlijke impact hadden op de geestelijke gezondheid van studenten. Promovendi ondervonden de grootste achteruitgang op het gebied van geestelijke gezondheid. Het aantal suïcidale gedachten nam aanzienlijk toe bij alle studenten.

Essadek, A., Gressier, F., Krebs, T., Corruble, E., Falissard, B., & Rabeyron, T. (2022). Assessment of mental health of university students faced with different lockdowns during the coronavirus pandemic, a repeated cross-sectional study. European Journal of Psychotraumatology13(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2141510.

Een andere studie gebruikte kunstmatige intelligentie om dissociatieve patiënten te identificeren en eerdere zelfmoordpogingen te voorspellen. Uit de resultaten bleek dat dissociatieve identiteitsstoornis het hoogste risico op eerdere zelfmoordpogingen had, en verschillende subtypes van dissociatie zelfmoordpogingen bij PTSS en DID voorspelden.

Srinivansan, S., Harnett, N. G., Zhang, L., Dahlgren, M. K., Jang, J., Lu, S., … & Lebois, L. A. (2022). Unravelling psychiatric heterogeneity and predicting suicide attempts in women with trauma-related dissociation using artificial intelligence. European Journal of Psychotraumatology13(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2143693.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved