European Journal of Psychotraumatology week 46, 2021

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Eén studie onderzocht of waargenomen sociale steun het verband tussen zorgen over een pandemie en psychische lijdensdruk zou kunnen bufferen in een algemene Noorse steekproef en in een subgroep die tijdens de pandemie aan geweld is blootgesteld. Hoewel een hoge mate van waargenomen sociale steun beschermt tegen psychische problemen in het licht van pandemische zorgen in de gemeenschap, bleek deze hulpbron niet zo nuttig voor personen die worden blootgesteld aan  geweld. Het kan nodig zijn dat zorg- en gezondheidsdiensten een actieve outreach-strategie volgen om deze bijzonder kwetsbare groep te ondersteunen.

Skogbrott Birkeland, M., Thoresen, S. & Blix, I. (2021) No buffer effect of perceived social support for people exposed to violence during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional community study, European Journal of Psychotraumatology, 12, 1. https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1990551

Een tweede studie rapporteert een gedetailleerde analyse van kwalitatieve interviewgegevens van eerstelijnspersoneel dat reageerde op een grootschalig terroristisch incident met grote aantallen slachtoffers in het VK in 2017. De gegevens benadrukten het psychologische leed veroorzaakt door het reageren op terroristische gebeurtenissen en werden daarom de focus van verdere, gedetailleerde analyse. Eerstehulpverleners bij de terroristische aanslag in de Manchester Arena ondervonden psychische problemen en voelden zich niet voorbereid om hun eigen emotionele reacties te beheersen of emotionele steun te bieden aan getraumatiseerde patiënten; ze noemden informele steun van vrienden, familie en collega’s.

Skryabina, E. A.,  Betts, N., Amlôt, R. & Reedy, G. (2021) Understanding the psychological impacts of responding to a terrorist incident, European Journal of Psychotraumatology, 12, 1.  https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1959116

In een meta-analyse werd de relatie onderzocht tussen hiv/aids-stigma en het welzijn van mensen met hiv. De meta-analyse en systematische review lieten niet alleen een verwachte negatieve relatie zien tussen stigma en welzijn, maar onthulden ook een substantiële heterogeniteit tussen studies, wat wijst op een sterke rol van de context van een bepaalde studie. Deze bevinding vraagt om meer geavanceerde theoretische en analytische modellen om beschermende en kwetsbaarheidsfactoren te identificeren om deze effectief aan te pakken in de klinische praktijk en interventies.

Rzeszutek, M., Gruszczyńska, E., Pięta, M. & Malinowska, P. (2021). HIV/AIDS stigma and psychological well-being after 40 years of HIV/AIDS: a systematic review and meta-analysis, European Journal of Psychotraumatology,12, 1.  https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1990527

Ook werd het studieprotocol gepubliceerd van een studie naar de effectiviteit voor een online CGT-interventie voor rouw. In deze studie zal de effectiviteit van een online behandeling voor het verminderen van psychopathologie bij mensen die tijdens de COVID-19 pandemie dierbaren hebben verloren worden onderzocht.

Reitsma, L, Boelen, P. A., de Keijser, J. & Lenferink, L. I. M. (2021) Online treatment of persistent complex bereavement disorder, posttraumatic stress disorder, and depression symptoms in people who lost loved ones during the COVID-19 pandemic: study protocol for a randomized controlled trial and a controlled trial,European Journal of Psychotraumatology,12, 1. https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1987687

© 2023 NTVP - All Rights Reserved