European Journal of Psychotraumatology week 44 & 45 – 2022

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

In een systematische review werd onderzoek samengevat waarin de activering van het autonome zenuwstelsel en dissociatie bij PTSS-patiënten werd geëvalueerd om de validiteit van bestaande neurofysiologische modellen van traumagerelateerde hypoarousal te onderscheiden. De resultaten laten zien dat er geen consensus bestaat over fysiologische biomarkers van traumagerelateerde dissociatie. Peri- en posttraumatische dissociatie zijn fysiologisch verschillend van stressreacties in chronische gevallen.

Beutler, S., Mertens, Y. L., Ladner, L., Schellong, J., Croy, I., & Daniels, J. K. (2022). Trauma-related dissociation and the autonomic nervous system: a systematic literature review of psychophysiological correlates of dissociative experiencing in PTSD patients. European journal of psychotraumatology13(2). https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2132599

Een ander onderzoek gebruikte latente klassenanalyses om na te gaan of symptomen van ontwikkelingstrauma verder reiken dan, of samen voorkomen met symptomen van PTSS bij 507 kinderen. Symptomen van ontwikkelingstrauma kunnen in combinatie met of los van PTSS-symptomen voorkomen. Kinderen met hoge ontwikkelingstrauma- en PTSS-symptomen vertoonden vergaande psychiatrische comorbiditeit, terwijl kinderen met hoge ontwikkelingstrauma symptomen en minimale PTSS-symptomen vaker voldeden aan de criteria van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis.

Ford, J. D., Charak, R., Karatzias, T., Shevlin, M., & Spinazzola, J. (2022). Can developmental trauma disorder be distinguished from posttraumatic stress disorder? A symptom-level person-centred empirical approach. European Journal of Psychotraumatology13(2). https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2133488

© 2023 NTVP - All Rights Reserved