European Journal of Psychotraumatology week 44, 2021

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

In een van de gepubliceerde studies werden de effecten van de COVID-19-pandemie op de geestelijke gezondheid van vluchtelingen voor en na de pandemie onderzocht. Vluchtelingen die tijdens de pandemie werden onderzocht, hadden minder ernstige PTSS-symptomen dan degenen die voorafgaand aan de pandemie werden onderzocht. Significante voorspellers van pandemie-gerelateerde zorgen waren lagere niveaus van depressie voorafgaand aan de pandemie en grotere angst tijdens de pandemie. De bevindingen benadrukken de specifieke behoeften van vluchtelingen tijdens de pandemie en suggereren dat reeds bestaande psychische problemen niet noodzakelijk de belangrijkste risicofactoren zijn voor wie tijdens de pandemie ernstige psychische problemen of zorgen zal ervaren.

Akhtar, A., Bawaneh, A., Awwad, M., Al-Hayek, H., Sijbrandij, M., Cuijpers, P. & Bryant, R. A. (2021). A longitudinal study of mental health before and during the COVID-19 pandemic in Syrian refugees, European Journal of Psychotraumatologyhttps://doi.org/10.1080/20008198.2021.1991651

In een andere studie werd de associatie tussen fatalisme en PTSS en CPTSS volgens de ICD-11-definitie onderzocht in steekproeven uit drie Afrikaanse landen. Hoewel PTSS door geen van de typen fatalisme werd voorspeld, vergeleken met geen diagnose, werd CPTSS significant voorspeld door pessimistisch, niet-oordelend en huidig fatalisme, zowel vergeleken met geen diagnose als met PTSS. De resultaten verbreden de kennis buiten de westerse bevolking over mogelijke correlaten van de nieuwe diagnose van CPTSS.

Levin, Y., Bachem, R., Palgi, Y., Hyland, P., Karatzias, T., Shevlin, M., Ben-Ezra, M. & Maercker,(2021). Fatalism and ICD-11 CPTSD and PTSD diagnoses: results from Nigeria, Kenya & Ghana, European Journal of Psychotraumatology, 12(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1988452

In de derde studie hebben onderzoekers geprobeerd verbanden te evalueren tussen ervaringen op de werkplek tijdens COVID-19, moreel leed en het welzijn van Canadese gezondheidswerkers. Als organisatorische voorspellers samen werden beschouwd, voorspelden de toereikendheid van middelen, de positieve impact op het werkleven en een ethische werkomgeving de ernst van moreel leed negatief, terwijl de risicoperceptie van COVID-19 de ernst van moreel leed positief voorspelde. Moreel leed voorspelde ook significant en positief symptomen van depressie, angst, PTSS en burn-out

Plouffe, R. A.,  Nazarov, A., Forchuk, C. A.,  Gargala, D., Deda, E., Le, T., Bourret-Gheysen, J. Jackson, B., Soares, V., Hosseiny, F., Smith, P., Roth, M., MacDougall, A. G.,  Marlborough, M., Jetly, R., Heber,  A., Albuquerque, J., Lanius, R., Balderson, K., Dupuis, G., Mehta, V. & Don Richardson, J. (2021).Impacts of morally distressing experiences on the mental health of Canadian health care workers during the COVID-19 pandemic,European Journal of Psychotraumatology12(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1984667

© 2023 NTVP - All Rights Reserved