European Journal of Psychotraumatology week 42, 2021

Afgelopen week zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Patiënten met een dissociatieve stoornis kunnen negatieve affectieve reacties ervaren op positieve gebeurtenissen, ook wel negatieve affectieve interferentie (NAI) genoemd. In een kwantitatieve en kwalitatieve pilotstudie bij 25 patiënten met complexe dissociatieve stoornissen die vroeg in hun leven zijn misbruikt, is onderzocht hoe NAI samenhangt met traumagerelateerde symptomen. Uit de resultaten blijkt dat NAI gerelateerd is aan traumagerelateerde symptomen en interpersoonlijk functioneren bij patiënten met een dissociatieve stoornis en mogelijk te maken heeft met dissociatieve persoonlijkheidsdelen of ‘identiteiten’.

Kaspersen, K., Hol, G., & Jepsen, E. K. (2021). Negative affective responses to positive events and stimuli in patients with complex dissociative disorders: a mixed-methods pilot study. European Journal of Psychotraumatology12(1),https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1976954.

Een tweede studie onderzocht het cognitief functioneren bij politieagenten met en zonder PTSS. De agenten in de PTSS-groep vertoonden lagere cognitieve prestaties in vergelijking met controles. Bovendien werden er associaties gevonden tussen symptoomclusters en verminderd cognitief functioneren.

Bisson Desrochers, A., Rouleau, I., Angehrn, A., Vasiliadis, H. M., Saumier, D., & Brunet, A. (2021). Trauma on duty: cognitive functioning in police officers with and without posttraumatic stress disorder (PTSD). European Journal of Psychotraumatology12(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1959117.

Tevens is er een nieuwe vragenlijst ontwikkeld om de aanwezigheid en de ernst van tegenslagen in de jeugd en kindertijd (Early adversity; EA) te meten, de Youth and Childhood Adversity Scale (YCAS). De YCAS werd in een steekproef van 596 adolescente studenten (16-19 jaar) en een tweede steekproef van 451 geneeskundestudenten (18-30+) geëvalueerd. Uit de resultaten blijkt dat de YCAS een efficiënte, betrouwbare en valide beoordeling van EA en de ernst ervan mogelijk maakt.

Schlechter, P., Fritz, J., Cassels, M., Neufeld, S., & Wilkinson, P. (2021). The Youth and Childhood Adversity Scale: A step towards developing a new measure of adversity and its severity. European Journal of Psychotraumatology, 12(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1981573.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved