European Journal of Psychotraumatology week 41, 2021

In de afgelopen week zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

In een steekproef van adolescenten uit een verarmde Zuid-Afrikaanse gemeenschap werden sekseverschillen in PTSS onderzocht, en werden comorbide depressie, leeftijd en het type en de ernst van het trauma onderzocht als mogelijke factoren die bijdragen aan kwetsbaarheid. Vrouwen breken meer risico te lopen op PTSS, ook wanneer rekening werd gehouden met de ernst van het trauma en depressieve symptomen. Ook lieten vrouwen een grotere kwetsbaarheid zijn voor lagere drempelwaardes van interpersoonlijk trauma.

Hiscox, L.V., Hiller, R., Fraser, A., Rabie, S., Stewart, J., Seedat, S., Tomlinson, M. &  Halligan, S., L. (2021) Sex differences in post-traumatic stress disorder in a high adversity cohort of South African adolescents: an examination of depressive symptoms, age, and trauma type as explanatory factors. European Journal of Psychotraumatology, 12(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1978669

In drie Palestijnse steekproeven werd de relatie tussen psychologische- en omgevingsfactoren en algemene mentale gezondheid onderzocht. Vrijheidsbeperkingen, onveilige hechting, verlies van middelen en ervaring met politiek geweld bleken verantwoordelijk voor de algemene en mentale gezondheid van Palestijnse burgers onder bezetting en diaspora.

Millings, A., Abu-Akel, A.M., Mattar, T. & Rowe, A.C. (2021) Constraints to liberty of movement and attachment styles significantly account for well-being in three Palestinian samples, European Journal of Psychotraumatology, 12(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1968139 

Er werd onderzocht welke rol de strategieën die gevangenisbewaarders gebruiken om de emoties van gedetineerden te reguleren, hebben op de frequentie van gewelddadig gedrag van gedetineerden en op de aanwezigheid van posttraumatische stresssymptomen bij gedetineerden. De resultaten lieten zien dat de ontwikkeling van interpersoonlijke emotionele regulatievaardigheden door gevangenisbeambten kan bijdragen aan verbeteringen in de kwaliteit van hun relaties met gedetineerden en het welzijn van alle betrokkenen kan verbeteren. Hierdoor wordt het risico op negatieve interactieve cycli voor beide betrokkenen verminderd.

Martinez-Iñigo, D. (2021) The role of prison officers’ regulation of inmates affect on their exposure to violent behaviours and the development of PTSD symptoms, European Journal of Psychotraumatology, 12(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1956126

© 2022 NTVP - All Rights Reserved