European Journal of Psychotraumatology week 40 & 41 – 2022

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Twee pilot-studies evalueerden de toepasbaarheid, aanvaardbaarheid en voorlopige effectiviteit van PTSD Coach, een openbaar toegankelijke internet-interventie en mobiele app, in een Zuid-Afrikaanse context met schaarse middelen. Zowel de door een vrijwillige counselor ondersteunde PTSD Coach Online als de PTSD Coach Mobile App lieten voorlopig betrouwbare en klinisch significante effecten zien. Het gebruik van PTSD Coach Mobile App lijkt haalbaarder dan de PTSD Coach Online met ondersteuning van een vrijwilliger.

Bröcker, E., Olff, M., Suliman, S., Kidd, M., Mqaisi, B., Greyvenstein, L., … & Seedat, S. (2022). A clinician-monitored ‘PTSD Coach’intervention: findings from two pilot feasibility and acceptability studies in a resource-constrained setting. European Journal of Psychotraumatology13(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2107359.

Een andere studie beschreef de ontwikkeling van de multidisciplinaire centra voor seksueel geweld (CSG) in Nederland, beoordeelde de kenmerken van de slachtoffers die het CSG bezochten en de diensten waarvan zij gebruik maakten, en analyseerde de sterke en zwakke punten en de mogelijkheden en risico’s van het huidige systeem. Uit de gegevens blijkt een constante toename van het aantal jaarlijkse gevallen, met een constant hoog gebruik van medische en psychologische diensten. Het CSG heeft verschillende sterke punten, zoals toegankelijkheid, mogelijkheden en toenemende media-aandacht, die zijn kwaliteit en relevantie onderstrepen. Het onvermogen van het CSG om bepaalde minderheidsgroepen te bereiken en de huidige financiële structuur zijn echter zijn grootste tekortkoming en risico.

Covers, M. L., Karst, W., & Bicanic, I. A. (2022). Development of multidisciplinary sexual assault centres in the Netherlands. European Journal of Psychotraumatology13(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2127475

Een RCT vergeleek de effectiviteit van Interpersoonlijke Psychotherapie met sertraline voor 74 vrouwen met PTSS na recent seksueel geweld. Uit de resultaten bleek dat zowel interpersoonlijke psychotherapie als sertraline PTSS en depressieve symptomen verminderden zonder significante verschillen tussen de groepen.

Proença, C.R., Markowitz, J.C., Coimbra, B.M., Maciel, H.C.M.R., Mello, A.F., & Mello, M.F. (2022) Interpersonal psychotherapy versus sertraline for women with posttraumatic stress disorder following recent sexual assault: a randomized clinical trial, European Journal of Psychotraumatology13(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2127474

© 2023 NTVP - All Rights Reserved