European Journal of Psychotraumatology week 36 t/m 39 – 2022

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Complexe posttraumatische stressstoornis (cPTSS) is onlangs toegevoegd aan het ICD-11. In deze studie werd onderzocht of trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie effectief is voor het verminderen van PTSS en cPTSS bij 73 getraumatiseerde jongeren. De resultaten laten zien dat jongeren met cPTSS goed reageren op trauma-gerichte CGT.

Jensen, T. K., Braathu, N., Birkeland, M. S., Ormhaug, S. M., & Skar, A. M. S. (2022). Complex PTSD and treatment outcomes in TF-CBT for youth: a naturalistic study. European Journal of Psychotraumatology13(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2114630

In een andere studie werd het traumatype als potentiële moderator van PTSS-symptoomnetwerken onderzocht. Hierbij werd een onderscheid werd gemaakt tussen type I trauma (eenmalige gebeurtenis; plotseling en onverwacht, hoog niveau van acute dreiging) versus type II trauma (herhaald en/of langdurig; voorzien). De bevindingen suggereren dat de structuur van het PTSS-symptoomnetwerk verschilt tussen type I en type II slachtoffers.

Stefanovic, M., Ehring, T., Wittekind, C. E., Kleim, B., Rohde, J., Krüger-Gottschalk, A., … & Takano, K. (2022). Comparing PTSD symptom networks in type I vs. type II trauma survivors. European Journal of Psychotraumatology13(2), 2114260. https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2114260

Een experimentele studie onderzocht de effectiviteit van een op afstand gegeven intensieve traumagerichte behandeling voor PTSS en cPTSS. De resultaten toonden een significante afname van verstoringen in zelforganisatie na behandeling aan. Meer dan 80 procent van de patiënten voldeed na behandeling niet langer aan de diagnostische criteria van PTSS en cPTSS.

Bongaerts, H., Voorendonk, E. M., Van Minnen, A., Rozendaal, L., Telkamp, B. S. D., & de Jongh, A. (2022). Fully remote intensive trauma-focused treatment for PTSD and Complex PTSD. European Journal of Psychotraumatology13(2), 2103287. https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2103287

© 2023 NTVP - All Rights Reserved