European Journal of Psychotraumatology week 3 t/m 5 – 2023

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

In een kwalitatieve studie werden interviews met experts gehouden om te achterhalen wat overeenkomende thema’s zijn met betrekking tot de reïntegratiefase van CPTSS-behandeling. Uit de resultaten bleek dat de definitie en de opbouw van de reïntegratie fase sterk varieerde tussen de experts, maar dat de belangrijkste principes voor de uitvoering bij alle experts overeenkwamen.

Condon, M., Bloomfield, M. A., Nicholls, H., & Billings, J. (2023). Expert international trauma clinicians’ views on the definition, composition and delivery of reintegration interventions for complex PTSD. European Journal of Psychotraumatology14(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2165024

Een andere studie onderzocht een mogelijke cognitieve samenhang tussen meervoudige traumatische gebeurtenissen en de ernst van PTSS-symptomen via disfunctionele cognities en verwachtingen. Uit de resultaten bleek dat het verband tussen het aantal traumatische gebeurtenissen en de ernst van de PTSS-symptomen gemedieerd wordt door disfunctionele cognities en situatiegebonden verwachtingen.

Kube, T., Elssner, A. C., & Herzog, P. (2023). The relationship between multiple traumatic events and the severity of posttraumatic stress disorder symptoms–evidence for a cognitive link. European Journal of Psychotraumatology14(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2165025

© 2023 NTVP - All Rights Reserved