European Journal of Psychotraumatology week 23 t/m 25 – 2022

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

In één studie werd onderzocht of het meemaken van kindermishandeling leidt tot problemen met het reguleren van comfortabele interpersoonlijke afstand en of dit geldt voor alle subtypes van kindermishandeling (d.w.z. fysiek, emotioneel of seksueel misbruik en fysieke of emotionele verwaarlozing). De resultaten lieten zien dat volwassenen die kindermishandeling hebben meegemaakt de voorkeur geven aan grotere fysieke afstanden. Dit effect bleek meer uitgesproken bij mensen die tevens depressieve symptomen ervaren.

Lüönd, A.M., Wolfensberger, L., Wingenbach, T.S.H., Schnyder, U., Weilenmann, S. &  Pfaltz, M.C. (2022). Don’t get too close to me: depressed and non-depressed survivors of child maltreatment prefer larger comfortable interpersonal distances towards strangers, European Journal of Psychotraumatology, 13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2066457

In een tweede onderzoek werden rouwreacties van Chinese nabestaanden die hun enige kind hebben verloren (bekend als Shidu-ouders) bestudeerd. Er werd onderzocht of sociale steun uit verschillende bronnen een verschillende impact heeft op de aanpassing na het verlies (d.w.z. langdurig verdriet en groei). De resultaten toonden aan dat positieve en negatieve steunervaringen uit verschillende bronnen verschillend functioneerden bij het herstel van Chinese Shidu-ouders en dat verliesgerichte coping een bemiddelende rol speelde.

Zhou, N., Sun, Y., She, Z., Xu, X., Peng, Y., Liu, X., & Xi, J. (2022). Grief and growth among Chinese parents who lost their only child: the role of positive and negative experiences of social support from different sources. European Journal of Psychotraumatology13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2079874

Een ander onderzoek was gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een psychometrische evaluatie van een therapeutische therapietrouw- en competentieschaal voor rouwgerichte cognitieve gedragstherapie (CGT). De resultaten laten goede tot uitstekende psychometrische eigenschappen zien en tonen aan dat het instrument efficiënt kan worden toegepast in verschillende onderzoekssettings.

Haneveld, J., Rosner, R., Vogel, A., Mäkitalo, S., Treml, J., Steil, R., Rief, W. & Comtesse, H. (2022). Introduction and evaluation of a therapeutic adherence and competence scale for grief-focused cognitive behavioural therapy. European Journal of Psychotraumatology13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2079873

Tot slot werd er in een studie geprobeerd om gemeenschappelijke elementen af te leiden uit evidence-based traumatherapieën voor kinderen en adolescenten. Er werd een substantiële overeenkomst gevonden tussen technieken en mechanismen tussen de vijf evidence-based traumatherapieën voor kinderen en adolescenten, wat wijst op een sterke overlap tussen therapieën.
Kooij, L.H., van der Pol, T.M., Daams, J.G., Hein, I.M. & Lindauer, R.J.L. (2022) Common elements of evidence-based trauma therapy for children and adolescents, European Journal of Psychotraumatology,13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2079845

© 2023 NTVP - All Rights Reserved