European Journal of Psychotraumatology week 21 & 22 – 2022

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een meta-analyse van observationele studies onderzocht het verloop van herstel van PTSS in het eerste jaar na een trauma, en de factoren die dat herstel beïnvloeden. De resultaten laten zien dat het herstel van PTSS vooral plaatsvindt in de eerste 3 maanden na het trauma. Screening en interventies die na 3 maanden worden aangeboden werken beter voor persisterende symptomen dan interventies die voor dat moment worden aangeboden.

Diamond, P. R., Airdrie, J. N., Hiller, R., Fraser, A., Hiscox, L. V., Hamilton-Giachritsis, C., & Halligan, S. L. (2022). Change in prevalence of post-traumatic stress disorder in the two years following trauma: a meta-analytic study. European Journal of Psychotraumatology, 13,1, https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2066456

Een longitudinale studie onderzocht mogelijke voorspellers van de lange-termijn geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van getraumatiseerde vluchtelingen. De resultaten toonden aan dat vrouwelijk geslacht, jeugdtrauma, oorlogstrauma en marteling voorspellende factoren waren voor de geestelijke gezondheid en de kwaliteit van leven. Mannelijke deelnemers reageerden minder goed op therapie dan vrouwelijke deelnemers.

Opaas, M., Wentzel-Larsen, T., & Varvin, S. (2022). Predictors of the 10 year course of mental health and quality of life for trauma-affected refugees after psychological treatment. European Journal of Psychotraumatology13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2068910

Een systematische review onderzocht de effecten van psychologische behandelingen op het neurocognitief functioneren bij volwassenen met PTSS. De resultaten toonden aan dat psychologische behandelingen voor PTSS geen effect hebben op de meeste neurocognitieve functies, met uitzondering van geheugenfunctie. De meeste studies hadden heterogene designs, methodes en analyses.

Susanty, E., Sijbrandij, M., van Dijk, W., Srisayekti, W., de Vries, R., & Huizink, A. C. (2022). The effects of psychological interventions on neurocognitive functioning in posttraumatic stress disorder: a systematic review. European Journal of Psychotraumatology13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2071527

© 2023 NTVP - All Rights Reserved