European Journal of Psychotraumatology week 2 & 3 – 2022

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

In een cross-sectionele studie werd gekeken naar de prevalentie van PTSS, depressie en de daarmee samenhangende factoren bij 232 kinderen en adolescenten met een voorgeschiedenis van mishandeling in Zuidwest-Oeganda. De resultaten toonden aan dat kinderen met een voorgeschiedenis van mishandeling een grotere kans hebben op de diagnose depressie en PTSS samenhangend met factoren zoals getuige geweest zijn van intiem partnergeweld, wonen in verschillende gezinnen, het opgevoed zijn door niet-familieleden of vrouw zijn.

Ainamani, H. E., Weierstall-Pust, R., Bahati, R., Otwine, A., Tumwesigire, S., & Rukundo, G. Z. (2022). Post-traumatic stress disorder, depression and the associated factors among children and adolescents with a history of maltreatment in Uganda. European Journal of Psychotraumatology, 13(1). https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2007730

In een prospectieve longitudinale studie bij 2593 Amerikaanse mariniers werd onderzocht of anhedonie een pre-trauma risicofactor voor PTSS symptomen zou kunnen zijn. De resultaten toonden aan dat anhedonie significant verhoogd was na een uitzending en geassocieerd was met herbelevingssymptomen, zowel cross-sectioneel als prospectief.

Acheson, D. T., Vinograd, M., Nievergelt, C. M., Yurgil, K. A., Moore, T. M., Risbrough, V. B., & Baker, D. G. (2022). Prospective examination of pre-trauma anhedonia as a risk factor for post-traumatic stress symptoms. European Journal of Psychotraumatology, 13(1). https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2015949

Een derde studie onderzocht de latente structuur van PTSS op basis van een klinisch interview (CAPS-5). Het Anhedonia model bleek het best passende model te zijn binnen alle geteste DSM-5 modellen. Het minder complexe ICD-11 model vertoonde echter betere model fit indices.

Krüger-Gottschalk, A., Ehring, T., Knaevelsrud, C., Dyer, A., Schäfer, I., Schellong, J., … & Köhler, K. (2022). Confirmatory factor analysis of the Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS-5) based on DSM-5 vs. ICD-11 criteria. European Journal of Psychotraumatology, 13(1). https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2010995

© 2023 NTVP - All Rights Reserved