European Journal of Psychotraumatology week 19 & 20 – 2022

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Eén studie onderzocht het verband tussen de ernst van PTSS en veerkracht in een steekproef van 3876 Amerikaanse militaire veteranen met en zonder PTSS-diagnose. De resultaten toonden aan dat er een interactie was tussen veerkracht en blootstelling aan gevechten. Hoge veerkracht voorspelde een lagere ernst van de PTSS-symptomen dan lage veerkracht. Deze relatie werd versterkt naarmate de hoeveelheid blootstelling aan gevechten toenam.

Rakesh, G., Clausen, A. N., Buckley, M. N., Clarke-Rubright, E., Fairbank, J. A., Wagner, H. R., … & Morey, R. A. (2022). The role of trauma, social support, and demography on veteran resilience. European Journal of Psychotraumatology, 13,1. https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2058267

Een tweede studie onderzocht de Posttraumatic Anger Questionnaire (PAQ) aan de hand van een steekproef van 250 volwassenen die een verkeersongeval hadden meegemaakt. De resultaten toonden aan dat de PAQ onderscheidbare dimensies van woede weergeeft. De dimensies van woede waren: woede gericht op (i) het rechtssysteem, (ii) andere mensen, (iii) het zelf, (iv) mensen die verantwoordelijk worden gehouden voor de gebeurtenis, en (v) een verlangen naar wraak op degenen die verantwoordelijk worden gehouden. Scores op items die boosheid op mensen die verantwoordelijk worden gehouden voor de gebeurtenis meten, waren significant hoger dan scores op items die andere soorten boosheid meten. Boosheid op zichzelf en op andere mensen werd het sterkst geassocieerd met posttraumatische stress, depressie en functiestoornissen.

Boelen, P. A., Eisma, M. C., de Keijser, J., & Lenferink, L. I. (2022). Concurrent associations of dimensions of anger with posttraumatic stress, depression, and functional impairment following non-fatal traffic accidents. European Journal of Psychotraumatology13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2068912

Een exploratieve kwalitatieve studie onderzocht de impact en ervaringen van secundaire traumatische stress onder therapeuten en operatoren bij het geven van 3MDR. De resultaten toonden aan dat secundaire traumatische stress niet als een belangrijke uitdaging werd gezien voor 3MDR therapeuten en operatoren.

Jones, C., Smith-MacDonald, L., Van Veelen, N., VanderLaan, A., Kaneva, Z., Dunleavy, R. S., … & Bremault-Phillips, S. (2022). Therapist and operator experiences utilizing multi-modal motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation (3MDR) for treatment of combat related posttraumatic stress disorder amongst military and veteran populations. European Journal of Psychotraumatology13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2062996

© 2023 NTVP - All Rights Reserved