European Journal of Psychotraumatology week 13 & 14 – 2022

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Spikol, E., Robinson, M., McGlinchey, E., Ross, J. & Armour, C. (2022). Exploring complex-PTSD comorbidity in trauma-exposed Northern Ireland veterans,European Journal of Psychotraumatology, 13,(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2046953

In een latente klassenanalyse onder een aan trauma blootgestelde Britse strijdkrachten-veteranenpopulatie in Noord-Ierland werd de prevalentie van complexe PTSS (CPTSS) en comorbide associaties onderzocht. Er kwamen drie verschillende klassen naar voren: een lage mate van traumagerelateerde symptomen, een gematigde mate en hoge mate (ook wel de CPTSS-klasse). Zowel de gematigd symptomatische als de CPTSS-klassen werden voorspeld door cumulatieve traumablootstelling. Voor de CPTSS-klasse gold dat er een hoge mate van comorbiditeit was met depressie, angst en suïcidaliteit.

Steil, R., Müller-Engelmann, M., Stangier, M., Priebe, K, Fydrich, T., Weiß, J. &  Dittmann, C. (2022) Scales for assessing therapeutic adherence and competence in dialectical behaviour therapy for PTSD: development and analysis of psychometric properties, European Journal of Psychotraumatology,13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2055293

In een andere studie werden de psychometrische eigenschappen onderzocht van nieuw ontwikkelde instrumenten voor het meten van therapietrouw en behandelingsspecifieke competentie bij dialectische gedragstherapie voor posttraumatische stressstoornis (DBT-PTSS). De resultaten geven aan dat beide schalen betrouwbare instrumenten zijn.

Xiao, X., Yang, X., Zheng, W., Wang, B., Fu, L., Luo, D., … & Zou, H. (2022). Depression, anxiety and post-traumatic growth among COVID-19 survivors six-month after discharge. European Journal of Psychotraumatology, 13(1), 2055294. https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2055294

In een andere studie werden depressie, angst en posttraumatische groei (PTG) onderzocht onder ex-COVID-19 patiënten. De resultaten suggereren dat post-hospitalisatie factoren en psychosociale factoren een relatief sterkere associatie hadden met depressie, angst en PTG dan pre-hospitalisatie en hospitalisatie-factoren.

Pijpers, M.L., Covers, M.L.V., Houterman, S. & Bicanic, I.A.E. (2022). Risk factors for PTSD diagnosis in young victims of recent sexual assault, European Journal of Psychotraumatology, 13(1). https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2047293

In een studie van Mirjam Pijpers, Milou Covers, Saskia Houterman & Iva Bicanic werd de ontwikkeling van posttraumatische stresssymptomen in de vier weken na seksueel geweld beschreven. Verder werd geanalyseerd of factoren vóór het geweld, factoren gerelateerd aan het geweld, sociale steun en posttraumatische stress, gemeten twee weken na het geweld, geassocieerd waren met een indicatie van PTSS. Kinderen met hoge niveaus van posttraumatische stress twee weken na het geweld bleken risico te lopen op een PTSS-indicatie vier weken na het geweld. Verder onderzoek is nodig om te bepalen of vroege traumabehandeling van kinderen met hoge posttraumatische stresssymptomen de ontwikkeling van PTSS kan voorkomen.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved