European Journal of Psychotraumatology week 12 – 2022

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Eén studie onderzocht de prevalentie, de ernst en de voorspellers van acute stressstoornis bij 570 gezondheidszorgmedewerkers na de explosie in de haven van Beiroet. De resultaten toonden aan dat de prevalentie en de ernst van acute stressstoornis in deze steekproef hoger was dan dan meestal in de literatuur gerapporteerd werd. Dit kan verklaard worden door de ernst van het trauma en de voortdurende stress als gevolg van de pandemie. Angst op het moment van de explosie was onafhankelijk de meest voorspellende parameter van acute stressstoornis.

Elie Karam, Dahlia Saab, Josleen Al Barathie, Aimee Nasser Karam, George Karam & Richard Bryant (2022). Predictors and severity of probable acute stress disorder following the Beirut Port Blast. European Journal of Psychotraumatology, 13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2040232

Een review en meta-analyse vatte het huidige onderzoek naar de invloed van sociale steun op PTSS bij kinderen en adolescenten samen. De bevindingen toonden aan dat er een zwak negatief verband was tussen globale sociale steun en PTSS bij kinderen en adolescenten en dat familiale steun een sterker beschermend effect had dan steun van leeftijdsgenoten.

Ting Xiong, Athena Milios, Patrick J McGrath & Elisa Kaltenbach (2022) The influence of social support on posttraumatic stress symptoms among children and adolescents: a scoping review and meta-analysis, European Journal of Psychotraumatology, 13(1). https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2011601

© 2023 NTVP - All Rights Reserved