European Journal of Psychotraumatology week 1 – 2022

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Personen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) rapporteren vaak intrusieve herinneringen die de juiste tijdruimtelijke context lijken te missen. Daarom werd in deze studie onderzocht of het focussen op de spatio-temporele context van aversieve autobiografische herinneringen negatieve emoties, beoordelingen en herbelevingen vermindert. De auteurs testten een Virtual Reality oefening om ruimtelijke-temporele associaties en inbreuken op aversieve autobiografische herinneringen te veranderen. Dit was niet superieur aan een niet-gepersonaliseerde controlegroep, maar tijdelijke associaties en het creëren van geheugenafstand voorspelden verminderde herbeleving.

Meyer, T., Nelson, J.  & Morina, N.(2022). Taking a walk through time: aversive memory re-experiencing may be linked to spatio-temporal distance,European Journal of Psychotraumatology,13, 1, https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2003993

Een andere studie maakte gebruik van de expertise van een internationale groep van interventieonderzoekers op het gebied van posttraumatische stress en middelengebruiksstoornis (PTSD+SUD) om methoden te vergelijken voor het categoriseren van interventies die gericht zijn op SUD, PTSD of PTSD+SUD. De resultaten wezen op enige consensus over ’traumagericht’ versus ‘niet-traumagericht’ als één aanduiding, maar verdere overeenstemming is nodig.

Hien, D.A.,  Fitzpatrick, S.,  Saavedra, L.M., Ebrahimi, C.T. Norman, S.B., Tripp, J., Ruglass, J.M.,  Lopez-Castro, T., Killeen, T.K., Back, S.E. &  Morgan-López, A.A. (2022). What’s in a name? A data-driven method to identify optimal psychotherapy classifications to advance treatment research on co-occurring PTSD and substance use disorders, European Journal of Psychotraumatology,13, 1, https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2001191

© 2023 NTVP - All Rights Reserved