European Journal of Psychotraumatology Februari 2023

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een randomized controlled trial analyseerde de kosteneffectiviteit van drie exposure-based behandelingen bij patiënten met PTSS gerelateerd aan misbruik in de kindertijd. Uit de resultaten bleek dat de drie behandelingen (prolongued exposure (PE), intensieve PE en fasegerichte PE) qua effectiviteit en kosten niet van elkaar verschilden.

Kullberg, M. L. J., Schoorl, M., Oprel, D. A., Hoeboer, C. M., Smit, F., van der Does, W., … & van den Hout, W. (2023). Exposure-based treatments for childhood abuse-related post-traumatic stress disorder in adults: a health-economic evaluation. European Journal of Psychotraumatology14(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2171752

Een review evalueerde het onderzoek naar de effectiviteit van Acceptatie en Toewijdingstherapie (ACT) voor PTSS en gokverslaving in veteranen. De resultaten toonden aan dat ACT effectief kan zijn voor het behandelen van PTSS en gokverslaving. Het is nog onduidelijk welke versie van ACT het meest geschikt is.

Hitch, C., Leightley, D., Murphy, D., Trompeter, N., & Dymond, S. (2023). Acceptance and commitment therapy for co-occurring gambling disorder and posttraumatic stress disorder in veterans: a narrative review. European Journal of Psychotraumatology14(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2178203

Een exploratieve studie evalueerde de langdurige effecten van vroege negatieve ervaringen op het aanpassingsvermogen. Ernstige mishandeling in de kindertijd werd in verband gebracht met meer symptoomgerelateerde distress, minder onderworpen gedrag en verminderde hartslagvariabiliteit bij jongvolwassenen.

Bussone, S., Pesca, C., Casetti, V., Croce Nanni, R., Ottaviani, C., Troisi, A., & Carola, V. (2023). The long-term impact of early adverse experience on adaptive functioning: a pilot study integrating measures of mental status, nonverbal communication, and heart rate variability. European Journal of Psychotraumatology14(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2181766

© 2023 NTVP - All Rights Reserved