ESTSS: CONNECT studie

Vanuit de ESTSS

De ESTSS is een pan-Europese studie gestart naar de aanpassing aan de COVID-19 maatregelen (ADJUST). Er doen elf landen aan mee. De NtVP heeft er ook voor gekozen aan te sluiten. Ofschoon onderzoek doen niet tot de NtVP-kerntaken behoort (wel kennisdeling), is de vraag naar vergelijking op Europees niveau van zo’n groot belang dat ervoor gekozen is het onderzoek ook onder de Nederlandse bevolking te doen. De ESTSS-landen zijn momenteel bezig met de eerste Wave. Er is ook ingeschreven op een Europese call voor funding. De competitie zal groot zijn, tegelijkertijd hebben we een heel mooi voorstel voor elkaar gekregen. Lof voor het team in Hamburg, Duitsland, dat de ESTSS-studie coördineert.

CONNECT

Het vragenlijst onderzoek onder de Nederlandse bevolking start binnenkort. Het richt zich, zoals de ESTSS studie, op de risico- en ondersteunende factoren die aanpassing aan de COVID-19 gerelateerde maatregelen in kaart brengen. Het is longitudinaal, er zijn vier meetmomenten. Zodra de vragenlijst online staat, zal er een link naar het onderzoek op de NtVP website verschijnen.

CategoryNB-Jul20, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved