Effectiviteit van EMDR bij andere stoornissen en problemen dan PTSS

Een literatuuroverzicht

KATHARINA MEYERBRÖKER, PAUL EMMELKAMP, MAARTEN MERKX

Gepubliceerd in tijdschrift voor gedragstherapie & cognitieve therapie op 11 september 2019

Samenvatting

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is een goed onderzochte behandeling voor de posttraumatische-stressstoornis (PTSS). In de klinische praktijk wordt EMDR ook toegepast bij andere stoornissen, zonder dat duidelijk is wat de wetenschappelijke onderbouwing hiervoor is. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van studies die de effectiviteit van EMDR onderzochten bij andere stoornissen en klachten dan PTSS. Uit dit overzicht komt naar voren dat EMDR tot op heden niet effectief is gebleken bij andere stoornissen dan PTSS, hoewel er wel enige gecontroleerde studies zijn waarbij positieve effecten werden gevonden. Deze bevindingen zijn nog te beperkt om brede implementatie in de dagelijkse behandelpraktijk te rechtvaardigen. Op basis van dit overzicht is onze conclusie dan ook dat EMDR tot op heden alleen geïndiceerd is als behandeling voor PTSS.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved