Eerste accreditaties verleend aan psychosociale nuldelijnsopvang trainingen

De NtVP heeft het initiatief genomen om de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van nuldelijnsondersteuning nader te definiëren en te borgen middels een accreditatie- en certificeringstraject. Dit traject is van start gegaan in oktober 2018. In de eerste helft van 2019 heeft de accreditatiecommissie de eerste aanvragen mogen ontvangen. Dit heeft geresulteerd in 4 geaccrediteerde nuldelijnsopvang trainingen. Wij willen de geaccrediteerde trainingen van harte feliciteren! De onderstaande trainingen zijn geaccrediteerd door de accreditatiecommissie psychosociale nuldelijnsondersteuning van de NtVP. Deze trainingen staan tevens vermeld in het online register op de website van de NtVP.

Instituut

IPSHOR

Kudding & Partners

Trauma Nazorg Groep

Traumaopvang OLVG

Training

P-SO0L: Basisopleiding voor Nuldelijns Ondersteuners
Opvang na Schokkende Gebeurtenissen

Opvang na Schokkende Gebeurtenissen

Peer Support

Adres

Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet

Veembroederhof 98, 1019 HC Amsterdam

Handelhof 16, 2402 GW Alphen aan den Rijn

Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam

Telefoonnr.

06 51616 816

020 4199680

06-21286562

06-52564093

Bij een NtVP geaccrediteerde nuldelijns psychosociale ondersteuningstraining bent u verzekerd van een gewaarborgde kwaliteit en staat vast dat de deelnemers na afloop van de training voldoen aan het competentieprofiel.

Overweegt u zelf om uw psychosociale nuldelijnstraining te laten accrediteren? Of wilt u meer weten over het accreditatie traject en de eisen? Voor meer informatie over het accreditatietraject kunt u onze website raadplegen of kunt u contact opnemen via certificering@ntvp.nl.

Nieuwe accreditatieaanvragen ingeleverd voor dinsdag 13 augustus 2019 worden meegenomen in de opvolgende vergadering van de accreditatiecommissie.

CategoryNB-Jul19, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved