Een voorstel voor een gestandaardiseerd, stap-bij-stap model voor het creëren van posttraumatische stress stoornis (PTSS) gerelateerde mobiele mentale gezondheid apps in een kader gebaseerd op technische en medische normen

Auteurs: Julia Schellong, Patrick Lorenz & Kerstin Weidner

Originele titel: Proposing a standardized, step-by-step model for creating posttraumatic stress disorder (PTSD) related mobile mental health apps in a framework based on technical and medical norms

Achtergrond: De prevalentie van posttraumatische stress stoornis (PTSS) is een probleem over de hele wereld. Er zijn hoge drempels om te starten met formele psychotherapie, waardoor er een tekort aan geestelijke gezondheidszorg is voor een groot deel van de populatie. Mobiele geestelijke gezondheid (mMHealth) applicaties (apps) lijken een veelbelovende nieuwe ontwikkeling te zijn om dit tekort aan zorg aan te pakken, voortbouwend op het succes van mHealth (Mobile Health) apps in het algemeen. Helaas is de algemene kwaliteit van zulke apps vaak erg slecht.
Doel: het doel van dit manuscript is om een voorstel te doen voor een standaard voor het creëren van PTSS gerelateerde mMHealth apps die het proces voor de evaluatie en de beoordeling van de bruikbaarheid en impact van de apps integreert.
Methode: Als eerste is iedere stap van het proces en de relatie daarvan met andere stappen bepaald. De stappen zelf, verdeeld in de ontwikkeling, evaluatie en implementatie, zijn gebonden aan de vastgestelde medische en technische normen die daar betrekking op hebben. Bestaande protocollen uit recente literatuur zijn geïntegreerd in deze stappen.
Resultaten: Het resultaat was de ontwikkeling van een uitgebreid model die het proces van het maken, beoordelen en implementeren van een mMHealth app van begin tot eind beschrijft.
Conclusies: Het gebruik van een model als dit kan leiden tot een ‘blauwdruk’ voor het ontwikkelen van MHealth apps op een gestandaardiseerde manier, wat de testbaarheid en vergelijkbaarheid van dit soort apps verbeterd.

Kernwoorden: PTSS, mobile mental Health, mMHealth, mHealth, medisch apparaat, mobiele app, trauma, IEC norm, gebruiksvriendelijk ontwerp.

Citatie: Julia Schellong, Patrick Lorenz & Kerstin Weidner (2019) Proposing a standardized, step-by-step model for creating post-traumatic stress disorder (PTSD) related mobile mental health apps in a framework based on technical and medical norms, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1611090

Vertaling door Chris Hoeboer

Online gepubliceerd op 15 mei 2019.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved