Een trauma-gerichte benadering voor patiënten met tinnitus: De effectiviteit van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Een Multi-Centre Pilot Trial.Auteurs: Marian Rikkert, Yanda van Rood, Carlijn de Roos, Julia Ratter & Marcel van den Hout

Originele titel: A Trauma-focussed approach for Patients with Tinnitus: the Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). A Multi-Centre Pilot Trial.

Achtergrond: Terwijl normale tinnitus een kortdurende sensatie van beperkte duur is, in 10-15% van de algemene populatie ontwikkelt het zich tot een chronische aandoening. Voor 2-6% interfereert het in ernstige mate met verschillende aspecten van het leven.
Doel: Het doel van deze trial was om de effectiviteit te meten van een traumagerichte benadering, Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), voor het reduceren van tinnitus klachten.
Methoden: De steekproef bestond uit 35 volwassenen met hoge mate van chronische tinnitus klachten uit vijf algemene ziekenhuizen in Nederland. Deelnemers dienden als hun eigen controlegroep. Na voormetingen (T1) wachtten de deelnemers voor een periode van 3 maanden en werden daarna opnieuw gemeten (T2) voordat zij 6 gestructureerde EMDR behandelsessies van 90 minuten ontvingen waarin gefocust werd op tinnitus-gerelateerde traumatische of stressvolle gebeurtenissen. Gestandaardiseerde zelf-rapportage instrumenten, Tinnitus Functional index (TFI), Mini-Tinnitus Questionnaire (Mini-TQ), Symptom Check List (SCL)-90 en de Self-Rating Inventory List for PTSD (SRIP), werden opnieuw ingevuld halverwege de behandeling (T3), na afloop van behandeling (T4) en tijdens 3 maanden follow-up (T5).
Resultaten: Repeated measures analysis-of-variance (ANOVA) toonde significante verbetering op de primaire uitkomstmaat na EMDR behandeling. Vergeleken met de wachtlijstcontrole conditie daalde de scores significant na EMDR behandeling (t(34)=-4.25, p< 0.001, Cohen’s dz = 0.72). Secundaire uitkomsten Mini-TQ en SCL-90 daalden ook significant. De behandeleffecten bleven stabiel bij 3 maanden follow-up. Geen aversieve gebeurtenissen of bijwerkingen werden geobserveerd in deze trial.
Conclusies: Dit is de eerste studie die suggereert dat EMDR effectief is in het reduceren van tinnitus klachten. Gerandomiseerde gecontroleerde trials zijn nodig.

Kernwoorden: Tinnitus, tinnitus klachten, EMDR, trauma-gerichte behandeling voor tinnitus

APA citatie: Rikkert, M., van Rood, Y., de Roos, C., Ratter, J., & van, d. H. (2018). A trauma-focused approach for patients with tinnitus: The effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing – a multicentre pilot trial.European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1512248. doi:10.1080/20008198.2018.1512248

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 21 juli 2018, online gepubliceerd op 11 september 2018.CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved