Een programma voor de preventie van posttraumatische stressstoornis bij verloskunde (POPPY): Indicaties voor effectiviteit op basis van een haalbaarheidsstudie

Auteurs: Pauline Slade, Kayleigh Sheen, Sarah Collinge, Jenny Butters & Helen Spiby

Originele titel: A programme for the prevention of post-traumatic stress disorder in midwifery (POPPY): indications of effectiveness from a feasibility study

Achtergrond: Verloskundigen kunnen gebeurtenissen meemaken tijdens zorgverlening die als traumatisch worden ervaren. Ten gevolge zullen sommigen een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen met nadelige implicaties voor de mentale gezondheid van verloskundigen, de kwaliteit van zorg aan vrouwen en werkgeversorganisaties. POPPY (Programme for the prevention of PTSD in midwifery) is een voorlichtings- en hulppakket bestaande uit een educatieve workshop, informatiefolder, lotgenotenondersteuning en toegang tot traumagerichte klinisch psychologische interventie. Een haalbaarheidsstudie van de implementatie van POPPY is uitgevoerd.
Doel: Het identificeren van de potentiële impact van POPPY op het begrijpen van trauma bij verloskundigen, hun psychologische welzijn en werktevredenheid.
Methode: POPPY werd geïmplementeerd bij één ziekenhuislocatie van oktober 2016 tot september 2017. Verloskundigen (N = 153) werkzaam op de locatie vulden voorafgaand aan deelname aan de POPPY-workshop zelf-rapportage vragenlijsten in (T1), voor het meten van blootstelling aan werk-gerelateerd trauma, kennis over en vertrouwen in omgaan met trauma reacties, impact op professie, symptomen van PTSS, burn-out en werktevredenheid. De metingen werden herhaald (T2) circa 6 maanden na afloop van de training (N = 91, 62%).
Resultaten: Het vertrouwen van verloskundigen in het herkennen (p=.001) en omgaan met vroege trauma reacties, zowel bij henzelf (p<.001) als bij collega’s verbeterde significant (p<.001). Er was een trend voor afgenomen ernst van PTSS-symptomen en minder verloskundigen rapporteerden subklinische mate van PTSS (10% naar 7%). Het percentage van verloskundigen dat hoge en matige niveaus van depersonalisatie rapporteerden was gereduceerd (33% naar 20%) en verloskundigen rapporteerden een significant hogere mate van werktevredenheid bij T2 (p<.001). Afnames in zelf-gerapporteerde stress-gerelateerde absentie (12% naar 5%), lange-termijn veranderingen in klinische toewijzing (10% naar 5%) en overwegingen voor het verlaten van het vak verloskunde (34% naar 27%) werden geïdentificeerd.
Conclusies: De bevindingen benadrukken het zeer positieve potentieel van het POPPY programma voor het verbeteren van de mentale gezondheid van verloskundigen, de sensitiviteit voor zorg die zij bieden, het reduceren van onderbrekingen van zorgverlening en kostenverlaging. Een grootschalige longitudinale evaluatie is nodig.

Kernwoorden: haalbaarheid; verloskundigen; preventie; psycho-educatie; posttraumatische stressstoornis; trauma

APA citatie: Slade, P., Sheen, K., Collinge, S., Butters, J., & Spiby, H. (2018). A programme for the prevention of post-traumatic stress disorder in midwifery (POPPY): Indications of effectiveness from a feasibility study. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1518069. doi:10.1080/20008198.2018.1518069

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 17 augustus 2018, online gepubliceerd op 27 september 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved