Een pilot studie naar gebruikerstevredenheid en ervaren behulpzaamheid van de Zweedse versie van de mobiele app PTSD Coach

Auteurs: Martin Cernvall, Josefin Sveen, Kerstin Bergh Johannesson & Filip Arnberg

Originele titel: A Pilot Study of User Satisfaction and Perceived Helpfulness of the Swedish version of the Mobile App PTSD Coach

Achtergrond: Er is behoefte aan toegankelijke interventies in de nasleep van traumatische gebeurtenissen, waarvan de werkzaamheid met betrekking tot het voorkomen of reduceren van negatieve gezondheidsconsequenties is aangetoond. De PTSD Coach is een mobiele app die effectief is gebleken in het reduceren van symptomen van posttraumatische stress (PTS).
Doel: Het doel van de huidige studie was om de gebruikerstevredenheid, ervaren  behulpzaamheid en potentiële reductie van symptomen van PTS en depressie te evalueren onder deelnemers aan de Zweedse versie van de PTSD Coach.
Methode: Dit was een ongecontroleerde pre-test post-test open trial waarbij deelnemers, die een potentieel traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt in de afgelopen vijf jaar, zijn geworven via advertenties in de maatschappij en via een doorlopende observationele studie. Deelnemers hadden gedurende 4 weken toegang tot de Zweedse PTSD Coach.
Resultaten: Elf deelnemers (gemiddelde leeftijd = 38.6, vrouw = 8) voltooiden de studie. Negen deelnemers voldeden aan criteria van een volledige of gedeeltelijke PTSS. Resultaten van de PTSD Coach Survey gaven aan dat deelnemers de app enigszins tot matig behulpzaam vonden en ze waren enigszins tot matig tevreden met de app. Nominale, maar niet-statistisch significante, afnames met middelgrote effecten in symptomen van PTS (PCL-5) en depressie (PHQ-9) werden gevonden tussen de voormeting en nameting. Tijdens interviews gaven de deelnemers aan dat zij onderdelen, zoals het leren over PTSS, ademhalingsoefeningen en het monitoren van symptomen behulpzaam vonden bij het omgaan met symptomen. Echter, een aantal deelnemers gaven aan dat zij de app niet zoveel hebben gebruikt als zij hadden willen doen. De deelnemers hadden ook suggesties voor verbeteringen, zoals het verbeteren van de structuur van de app en betere begeleiding over hoe de app gebruikt dient te worden.
Conclusies: De ervarenbehulpzaamheid en gebruikerstevredenheid waren wat lager vergeleken met onderzoek naar de originele versie van de app. Ervaringen van de studie zijn besproken en een toekomstige gecontroleerde studie naar de Zweedse versie van de PTSD Coach is voorgesteld.

Kernwoorden: posttraumatische stress; PTSD Coach; mobiele telefoon interventie; mobiele apps; smartphones

APA citatie: Cernvall, M., Sveen, J., Bergh Johannesson, K., & Arnberg, F. (2018). A pilot study of user satisfaction and perceived helpfulness of the swedish version of the mobile app PTSD coach. European Journal of Psychotraumatology, 9, 1472990. doi:10.1080/20008198.2018.1472990

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 19 april 2018 en online gepubliceerd op 17 mei 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved