Een latente profielanalyse van PTSS symptomen onder hulpzoekende veteranen in het Verenigd Koninkrijk

Auteurs: D. Murphy, J. Ross, W. Busuttil, N. Greenberg & C. Armour

Originele titel: A latent profile analysis of PTSD symptoms among UK treatment seeking veterans

Achtergrond
Een groot aantal individuen verlaten het leger en ervaren symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Veteranen met PTSS symptomen ervaren deze symptomen zeldzaam in isolatie, vaker komen deze symptomen voor met een verscheidenheid aan comorbide problemen.

Doel
Een latente profielanalyse (LPA) werd gebruikt om de heterogeniteit van PTSS symptoompresentatie te exploreren. Hierna werd regressieanalyse gebruik om variabelen te onderzoek die toewijzing aan geïdentificeerde PTSS profielen voorspelden.

Methoden
Data over tegenslag in kindertijd, socio-demografische karakteristieken en mentale gezondheidsuitkomsten was verzameld onder 386 mannelijke veteranen die gebruik hebben gemaakt van de mentale gezondheidsdiensten in het Verenigd Koninkrijk.

Resultaten
De LPA identificeerde een zes-profielenmodel dat het beste de steekproef beschreef. Er was een Laag symptoomprofiel, een Ernstig symptoomprofiel en vier matige symptoomprofielen. Het Ernstige symptoomprofiel was de grootste, verantwoordelijk voor 37.57% van de steekproef. Vijf van de zes profielen hadden gemiddelde PTSS scores boven de cutoff voor een mogelijke PTSS. Een hoger aantal van veelvoorkomende mentale gezondheidsproblemen was gerelateerd aan meer symptomatische profielen.

Discussie
Gezien de meerderheid van de veteranen voldeden aan de criteria van een mogelijke PTSS, verschilden de bevindingen van de zes verschillende profielen kwantitatief, maar in zekere mate ook kwalitatief, wat het belang suggereert van afstand nemen van een ‘one-size’ fits all benadering wanneer het neerkomt op behandelingen, en juist naar het ontwikkelen van behandelingen die op maat gemaakt zijn voor de specifieke PTSS en comorbide symptoomprofielen.

Kernwoorden: latente profielanalyse; leger; PTSS; veteranen; ex-gedienden; trauma

APA citatie: Murphy, D., Ross, J., Busuttil, W., Greenberg, N., & Armour, C. (2019). A latent profile analysis of PTSD symptoms among UK treatment seeking veterans. European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1558706. doi:10.1080/20008198.2018.1558706

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 1 december 2018, online gepubliceerd op 21 januari 2019.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved